nieuws

Onzekere WOV moet Heijmans doen groeien

bouwbreed

De Westerschelde Oeververbinding (WOV) moet Heijmans Beton- en Waterbouw in een klap in de top brengen van natte bouwers. Deze markt wordt tot op heden gedomineerd en gedicteerd door de grote aannemers. Groeien in deze krappe markt kan slechts door het binnenhalen van een grote vis. Het probleem voor Heijmans is dat het doorgaan van de WOV nog niet zeker is.

“Vorig jaar waren we nog somber gestemd over de activiteiten van Heijmans Beton- en Waterbouw (B en W). Ondanks de hevige concurrentie hebben we de opgaande lijn te pakken”, verklaarde de kersverse bestuursvoorzitter van Heijmans, J.P.M. Janssen, gisteren bij de toelichting over de resultaten van het jaar 1994. “De omzet van deze divisie klom vorig jaar van f. 62 miljoen naar f. 88 miljoen. Liever had ik gezien dat de concurrentie in dit segment wat minder zou zijn.”

De groei van deze kleine divisie van Heijmans zal bij het doorgaan van de WOV aanzienlijk zijn. B en W is de penvoerder van dit po van f. 1,2 miljard en neemt minimaal f. 300 miljoen voor haar rekening. Over een periode van 7 jaar levert dat een omzet op van f. 43 miljoen en zal bijdrage aan het resultaat. Janssen: “We hebben namelijk een ontzettende hekel aan het voor niks werken. Als het Zeeuwse po doorgaat betekent dat een geweldige doorbraak in die markt. Op deze manier zijn we in staat te groeien. Het is niet mogelijk om in deze markt door overnames nog te expanderen. Of het po doorgaat, is nog steeds niet duidelijk. Los van de WOV zal deze divisie volgend jaar een omzetgroei doormaken van 15 procent.”

Gronden

Het gevecht om de bouwgronden ging in 1994 voor Heijmans onverminderd voort. De onderneming bezit honderden ha (bouw)gronden en is zodoende in staat de bouwproduktie voor jaren veilig te stellen. De grondkopers krijgen steeds meer kritiek. De gemeente Tilburg heeft Heijmans onlangs bevolen 40 ha, goed voor zeshonderd huizen, aan deze stad te verkopen, “anders worden de zakelijke contacten met het bouwconcern verbroken.” Tegen de zin in van wethouder P. van den Ende (EZ) wisten de Rosmalense bouwers het stuk grond van een boer te kopen. Het bod van Heijmans lag een factor 2,5 maal hoger dan dat van de gemeente. De anders zeer extroverte Janssen ging gisteren heel voorzichtig met het onderwerp om. “De gemeente moet begrijpen dat we niet met de grond gaan speculeren. Ons is het te doen om het bouwen van woningen.” Zijn bestuurscollega J.A.G. Heijmans vulde aan dat een brief naar de Tilburgse wethouder onderweg is om over dit heikele onderwerp te praten.

Naast grond voor woningen en kantoren heeft de onderneming zich gestort op industrieterreinen. Hiervoor is speciaal de onderneming Heijmans Infrastructuurontwikkeling opgezet. “Het bedrijf verwerft gronden en gaat daar dan industrieterreinen op ontwikkelen. Dat doen we pas als we een complex goeddeels hebben verhuurd”, aldus Heijmans. “Daarnaast revitaliseren we bestaande bedrijfsterreinen. De activiteit heeft over 1994 bijgedragen aan het resultaat van de onderneming en genereert werk voor bijna het gehele bedrijf. Je kunt zeggen dat we met het opzetten van deze onderneming aan een stuk marktinnovatie hebben gedaan.”

Goed jaar

In tegenstelling tot vorig jaar hebben alle divisies van het beursgenoteerde Heijmans bijgedragen aan het resultaat. De grootste onderdelen bleven Wegen- en Waterbouw ( f. 474 miljoen) en Woning- en Utiliteitsbouw ( f. 445 miljoen). In tegenstelling tot het voorgaande jaar gaf Janssen geen omzetprognose af. Hij zegt in onderhandeling te zijn met overnamekandidaten die een effect ke hebben om de omzet. De winst moet wel verder worden opgeschroefd. Zonder aankopen vindt hij de netto-marge (netto winst in procenten van de omzet) van 1,7 procent over 1994 te laag. “Het richtsnoer is een percentage van 2. Maar los daarvan verwacht ik een gunstig jaar.”

Jaarcijfers 1994 Heijmans

Omzet f. 1,175 miljard ( f. 1,064 miljard) Bedrijfsresultaat f. 25,5 miljoen ( f. 17,6 miljoen) Winst f. 19,7 miljoen ( f. 14,6 miljoen) Orderportefeuille per 31/12/’94 f. 625,3 miljoen ( f. 650,2 miljoen) Orderportefeuille eind februari f. 767 miljoen

Reageer op dit artikel