nieuws

Ontwerp Haarlemse schouwburg niet brandveilig genoeg

bouwbreed

Het Haarlems college van B en W heeft het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Schouwburg op het voormalige Enschede-terrein afgekeurd omdat het niet voldoet aan de eisen van de brandweer.

Projectontwikkelaar MBO en architectenbureau Atelier Pro krijgen vier weken de tijd om het plan aan te passen.

De schouwburg is onderdeel van een complex met een rechtbank, hotel, kantoren, parkeergarage en woningen dat MBO onder de naam Appelaar in de binnenstad wil bouwen. B en W, en naar verwachting een grote meerderheid in de gemeenteraad, gaan met de hoofdlijnen van het ontwerp akkoord, maar wijzen het ontwerp voor de schouwburg af. Dit voldoet niet aan de eisen van de brandweer. Diverse publieksruimtes zijn onvoldoende uitgewerkt, zodat er ook onduidelijkheid bestaat over de toegankelijkheid voor gehandicapten.

B en W gaan ook niet akkoord met een gevraagde verhoging van het aan MBO beschikbaar gestelde budget van f. 18,8 miljoen. Op 9 maart buigen de betrokken raadscommissies zich over de plannen; de gemeenteraad spreekt zich op 15 maart uit.

Het college stelt voor om poontwikkelaar MBO daarna vier weken tijd te geven om de vereiste aanpassingen door te voeren. Als, naar verwachting, deze aanpassingen geen onoverkomelijke bezwaren opleveren, kan in een spoedprocedure dit plandeel alsnog worden goedgekeurd.

Reageer op dit artikel