nieuws

Onderzoek naar nieuwbouw voor Maaslandziekenhuis

bouwbreed Premium

De Raad van Toezicht van de stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek heeft zijn goedkeuring gehecht aan het besluit van de Raad van Bestuur van het Maaslandziekenhuis om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar nieuwbouw.

Het Maaslandziekenhuis is momenteel in Sittard en Geleen gevestigd, maar de Raad van Bestuur kiest uit oogpunt van patientenzorg, beheer en exploitatie voor de concentratie van de klinische functie op een locatie (vermoedelijk in het Middengebied tussen Sittard en Geleen) aangevuld met verspreide locaties voor poliklinische activiteiten.

Naar aanleiding van studies verdient, gelet op de complexiteit en de duur van de vernieuwbouw, nieuwbouw op een nieuwe locatie veruit de voorkeur verdient boven renovatie. Op korte termijn overlegt de Raad van Bestuur met de betrokken geledingen binnen de Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek, diverse instanties en overheden.

Reageer op dit artikel