nieuws

Noodwetje dijkversterking naar Tweede Kamer

bouwbreed

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft dinsdag het aangekondigde noodwetje voor de versterking van zeer slechte dijkvakken aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het wetje voorziet in versnelde procedures om zeer urgente dijkvakken in de periode 1995/1996 met voorrang aan te pakken. Bovendien moet de wet zorgdragen voor een spoedige bouw van kades langs de Maas en langs een gedeelte van de rijksweg A2 nabij Den Bosch/Vught. Dit weggedeelte stond geruime tijd onder water tijdens de recente wateroverlast.

In totaal heeft de wet betrekking op circa 145 kilometer dijkvakken (van de in totaal 680 kilometer te verbeteren dijk) en op circa 195 kilometer aan te leggen of te verhogen Maaskades of andere (tijdelijke) waterkeringen. Volgens plan spreekt de Tweede Kamer eind deze maand over de wet. In de tweede week van april volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Op 19 april moet de wet in werking treden.

Over de urgentielijst met zeer slechte dijkvakken is langdurig overlegd tussen de Unie van Waterschappen, het Inter Provinciaal Overleg en Rijkswaterstaat. Na de presentatie van de eerste lijst van circa tachtig kilometer, bleek uit nader onderzoek dat veel meer dijken te gevaarlijk zijn.

De lijst

De lijst van zeer urgente dijkvakken is nu als volgt: In het waterschap IJsseldelta gaat het om in totaal 19,3 kilometer. Het betreft dijkvakken bij Kampen (Molen-Bovenhaven en Buitenhaven-Haatlandhaven), Haatlandhaven-Roggebotsluis en Rampsol (Ganzesluis-Kattediep en Keersluis). In het Polderdistrict Betuwe (totaal 9 kilometer) gaat het om Haalderen-Lent, de Kom Ochten en Ochten-IJzendoorn.

Voor het Polderdistrict Groot Maas en Waal (41 kilometer) gaat het om Afferden-Dreumel, Erlecomse Dam, Gameren-Nieuwaal, Heerewaarden, Hurwenen, Nieuwaal-Zuilichem, Ooijse bandijk, Zaltbommel-Oost en Zaltbommel-West. In het polderdistrict Rijn en IJssel (3,8 kilometer): rijkweg A12-Lathum. Het Waterschap Gelderse Vallei en Eem kent volgens de lijst de volgende 1500 meter slechte dijkvakken: Grebbedijk (zwembad) en Grebbedijk (Blauwe Kamer). In het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (totaal 32,8 kilometer) gaat het om: Crobdijk Haaften, Herwijnen Kerk-Den Hoek,Herwijnen ’t Rot, Ophemert-Opijnen, Opijnen-Waardenburg, Stadswallen Tiel, Tiel Bellevue-Zennewijden, Vuren en Gorkum. Het Waterschap Oost-Veluwe (4 kilometer): Kloosterbosch-Kerhofsdijk.

In het Hoogreemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (13,9 kilometer) gaat het vervolgens om: Gorinchem (west)-Hardinxveld/Giessendam (oost)-Wolpherense dijk en Lexmond Vianen.

Waterschap De Maaskant (0,6 kilometer): Maren-Kessel en St.Jansbeek. Het Hoogheemraadschap West-Brabant kent 1400 meter slechte stukken aan de Dongedijken. In het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch (totaal 17,7 kilometer) gaat het ten slotte om: Merwededijk (fase 5), Noordwaard I, II en III, Sasdijk en Wallen Woudrichem.

Reageer op dit artikel