nieuws

Nederlandse overheid moet meewerken aan nieuwe marktordening

bouwbreed Premium

“De Nederlandse regering zou zich de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg, dat de in de bouw tot nu gehanteerde mededingingsregels in strijd zijn met art. 85 van het EG-verdrag, meer moeten aantrekken. Tenslotte zijn die regels samen met de Nederlandse overheid opgesteld en door haar goedgekeurd.”

Dat stelt directeur Lokhorst van het gelijknamige bouw- en aannemingsbedrijf in Beverwijk. Dit NVOB-lid stond met anderen aan de wieg van het Uniform Prijsregelend Reglement van de Samenwerkende Prijsregelende Organisaties.

In ‘De Onderneming’, het weekblad van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, steekt hij zijn ergernis over het vonnis niet onder stoelen en banken.

“Nederland had zijn zaakjes juist prima voor elkaar. Aan alle marktvoorwaarden was voldaan. Dat is ook onze ergernis: dat er een uitstekende mededingingsregeling is veroordeeld, die nota bene samen met de Nederlandse overheid was opgezet en door haar was goedgekeurd”, zo laat hij weten.

Hij herinnert hiermee aan het Koninklijk Besluit van 1986, waarin de precieze regels voor aanbesteding bij overheidswerken staan vermeld, inclusief de toegestane rekenvergoedingen.

Op 28 februari 1992 werd de mededingingsregeling in de bouw door de Tweede Kamer nog voor een periode van vijf jaar verlengd, op een moment dat de Europese Commissie al haar beschikking tegen de prijsregels had uitgebracht.

Brief van Lubbers

Dat de Nederlandse overheid zich deze voor de Nederlandse bouw teleurstellende uitspraak mag aantrekken is duidelijk. Juist omdat die regels de goedkeuring van de Nederlandse regering had ke wegdragen, schreef de toenmalige minister-president Lubbers nog een brief aan voorzitter Delors van de EG “in een laatste poging het Nederlandse standpunt in deze kwestie te belichten.”

Nu dit alles niet geholpen heeft, is de heer Lokhorst het eens met het AVBB en SPO, die een dringend beroep op de Nederlandse overheid hebben gedaan om op zeer korte termijn tot adequate afspraken te komen over een nieuwe evenwichtige marktordening. Gevreesd moet anders worden dat ‘ongewenst leurgedrag’ bij een bepaalde categorie opdrachtgevers gaat optreden en ‘onsportief gedrag’ onder collega-bouwers.

Reageer op dit artikel