nieuws

Nederlander raakt langzamerhand prijsdrinker-af Wijn 30% van onze alcoholconsumptie

bouwbreed

Van alle glazen ‘sterke drank’ die het vorig jaar onze dorstige Nederlandse kelen passeerden was een op de drie met wijn gevuld. In 1991 was die verhouding nog een op vier. Die cijfers zeggen, eigenlijk nog meer dan die over het jaarlijks verbruik per hoofd van de bevolking, veel over de nog steeds toenemende populariteit van wijn in ons land.

De data zijn afkomstig van het jaarlijkse onderzoek dat het marktonderzoeksbureau Trendbox in opdracht van het Produktschap voor Wijn heeft verricht onder 25.000 personen van 16 jaar en ouder.

De verfijning van de vraagstelling, sinds het onderzoek in 1984 door de voorganger van Trendbox begon, heeft ook aan het licht gebracht dat voor het gevestigde beeld van de Nederlander-als-prijsdrinker langzamerhand niet zoveel reden meer is. “De wijndrinker heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van pure prijskoper, die hij/zij in de jaren zeventig nog was, tot een deskundige en op kwaliteit gerichte koper nu”, zeggen de onderzoekers. Hoewel niet iedere gekochte fles van topkwaliteit is, worden er voor speciale gelegenheden flessen met behoorlijk goede wijnen aangeschaft.

De gemiddelde prijs van een fles wijn komt in 1994 uit op ongeveer f. 7, iets meer voor Franse rode wijn en wat minder voor Spaanse rode wijn. Frankrijk, nog steeds onze ‘meest begunstigde natie’ wat wijndrinken betreft, heeft echter de hete vineuze adem van de ‘onbekende wijngebieden’ in de nek.

Van de 25.000 ondervraagden gaf 70 procent op het afgelopen jaar wel eens een glas rode wijn gedronken te hebben, witte wijn werd in 67 procent van de verklaringen genoemd. Rode wijn is bij ouderen meer geliefd, witte ‘maakt het’ bij alle leeftijden. Mannen en vrouwen drinken evenveel rode wijn, witte is vooral bij vrouwen populair. En nog steeds rukt de supermarkt als aankoopplaats voor wijn op en verliest de slijter terrein, hoewel in mindere mate dan de voorgaande jaren.

Merkwaardig is dat de afgelopen hete zomer het verbruik van rode wijn sterk heeft gedrukt, maar die van – waarschijnlijk voor de omstandigheden sterk gekoelde – witte wijn nauwelijks.

Voor een ‘Life and Living’-onderzoek werden de ondervraagden in vier categorieen ingedeeld: de 60+ ers, de voor-oorlogse generatie, van wie 46 procent opgaf ‘gisteren’ wijn gedronken te hebben, de ‘stille generatie’, 45-60 jaar (54 procent), de ‘protest-generatie’, 35-45 jaar (53 procent) en de ‘verloren generatie’, 16-34 jaar (37 procent).

Op deze mensen werd een verbijsterende hoeveelheid vragen losgelaten, onder meer over het aantal uren slaap dat per week werd genoten, hoewel ik niet heb ke vinden of dat in enigerlei relevante relatie stond tot het consumeren van wijn. Ook de verhoudingen tussen wijn drinken en geabonneerd zijn op bepaalde bladen moet ik missen.

En hoewel Nederland het afgelopen jaar weer Engeland voorbijstreefde als grootste sherrydrinker ter wereld, wezen gegevens van het Trendbox-onderzoek uit, dat het profiel van de Nederlandse sherryconsument sterk vergrijst.

Port, champagne en sekt doen het goed, rose komt aarzelend terug, “maar stelt nog niet veel voor” en de daling van het vermouth-verbruik zakt steeds verder in.

Reageer op dit artikel