nieuws

MKB wil besparing energie belonen

bouwbreed

Een bedrijf dat op het gebruik van gas en elektra bespaart moet een bonus ontvangen in de vorm van een lager tarief van het nutsbedrijf. De bonusregeling moet de heffing uit het Milieu Actie Plan (MAP) vervangen. Aan de ene kant verbetert een bedrijf daardoor de rentabiliteit en de concurrentiepositie. Aan de andere kant levert het plan een grotere bijdrage dan het MAP.

Het voorstel komt van MKB-Nederland dat de belangen van het midden- en kleinbedrijf behartigt. De organisatie liet berekenen dat afhankelijk van het aantal bedrijven dat meedoet en het gerealiseerde besparingspercentage het bonusplan f. 126 tot f. 225 miljoen kost.

De hoeveelheid bespaarde energie ligt tussen 15 en 40 procent. Geinteresseerde bedrijven zouden volgens MKB met het ministerie van Economische Zaken een overeenkomst moeten sluiten. In een dergelijk convenant zou een onderneming zich moeten verplichten een bepaalde hoeveelheid energie te besparen. Andere afspraken betreffen de tijd waarin at moet gebeuren en het percentage aan korting voor het bedrijf. MKB verwacht dat een dergelijke vrijwillige regeling meer oplevert dan een heffing.

De doelstelling van het kabinet om 20 procent energie te besparen in 2000 wordt op die manier soepeler gehaald. De energieheffing uit het MAP komt volgens MKB niet ten goede aan energiebesparende maatregelen in de marktsector. Voor de financiering van het bonusplan valt te denken aan niet-bestede MAP-gelden.

Reageer op dit artikel