nieuws

Minister Ritzen wil WEB wijzigen

bouwbreed Premium

Vakscholen mogen deel uitmaken van Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Hierdoor zal een beperkt aantal zelfstandige vakscholen blijven bestaan. Dit blijkt uit een nota van wijziging op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), die minister Ritzen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bovendien hoeft een ROC niet langer te bestaan uit zeven onderdelen waarvan onder meer mbo, basiseducatie en vormingswerk deel uitmaken. Een van deze onderdelen mag ontbreken als deze in de regio niet aanwezig is. In de Nota van wijziging wordt verder gezegd dat examens moeten worden afgenomen door een externe onafhankelijke examencommissie.

Bij een Regionaal Opleidingscentrum ke opleidingen op verschillende niveaus worden gevolgd, van basiseducatie tot en met middelbaar beroepsonderwijs. Verschillende bouwberoepen worden in ROC’s onderwezen.

Reageer op dit artikel