nieuws

Minder auto’s in Leidse binnenstad

bouwbreed Premium

De Leidse binnenstad moet beter toegankelijk worden voor voetgangers en fietsers. Daarom moeten verschillende straten als ‘boulevard’ worden ingericht en moeten er vrij liggende fietspaden worden aangelegd. Het weren van auto’s uit het centrum moet worden gestimuleerd.

Totdat er een sneltram door het centrum gaat rijden wordt gebruikt gemaakt van bussen. Dit staat in het concept plan ‘Buitenruimte Binnenstad’. Autoverkeer kan niet worden geweerd van de stadswegen. Deze wegen moeten wel beter toegankelijk worden voor fietsers en daarom is de gemeente van plan vrij liggende fietspaden aan te leggen.

Om te voorkomen dat fietsen tegen panden worden gesplaatst, is het noodzakelijk dat er meer fietsenstallingen komen op binnenterreinen. Voor auto’s moeten aan de rand van de binnenstad al dan niet overdekte parkeerplaatsen worden aangelegd. In de binnenstad blijft het mogelijk om in beperkte mate te parkeren, met name voor vergunninghouders.

‘Leidse lantaarnpalen’

Om de stad een ‘eigen kleur’ te geven wordt de bestrating voortaan uitgevoerd in rode straatbaksteen. “In autovrije straten, stegen en grachten worden waalformaten gebruikt in halfsteensverband. In de overige delen van de binnenstad worden in de rij- en parkeerzones dikformaten toegepast in elleboogverband. De voetgangerszones zijn dan weer met waalformaten in halfsterensverband gestraat”, aldus het plan.

In de hele binnenstad worden ‘Leidse lantaarnpalen’ geplaatst. Deze passen goed bij het karakter van het centrum, maar ze geven betrekkelijk weinig licht. Daarom wordt onderzocht of dit kan worden verbeterd.

Bomen Straatmeubilair wordt in beperkte mate gebruikt. “Voorzover straatmeubilair wordt geplaatst, gebeurt dat zoveel mogelijk gebundeld. Dat kan op het niveau van objecten, bijvoorbeeld door aan een paal zowel wegwijzers, verkeersborden en prullenbakken te bevestigen”, aldus het concept.

Volgens het plan staan er betrekkelijk weinig bomen in de binnenstad. Het aantal wordt uitgebreid; met name aan de grachten zal meer groen komen. “Boombeplanting is bij uitstek een middel om de samenhang tussen de grachten uit een stelsel te accentueren”, schrijft de gemeente.

Bovendien worden maatregelen genomen om de bestaande beplanting beter te beschermen. “In gebieden waar auto’s rijden bestaat de bescherming tenminste uit boomkransen van beton of hardsteen. Tussen parkeervakken wordt de bescherming aangevuld met cirkelvormige beugels”, aldus het concept plan.

Reageer op dit artikel