nieuws

Loden leidingen als nieuw met PET binnenmantel

bouwbreed

In Nederland hebben de waterleidingbedrijven onderling de afspraak dat zij tot het jaar 2000 aan de slag gaan om de resterende loden dienstleidingen te renoveren of te vervangen. Die afspraak is gemaakt om op tijd te ke voldoen aan de nieuwe normen voor lood in drinkwater. Het KIWA bracht 400.000 dienstleidingen in kaart. De kosten van vervanging worden begroot op f. 300 miljoen.

Omdat veel dienstleidingen onder hard plaveisel liggen en door muren heen lopen, zal men in veel gevallen de voorkeur geven aan renovatie i.p.v. vervanging.

Kunststoffenfabrikant Wavin heeft daartoe een procede ontwikkeld. De Wavin-methode maakt gebruik van een coating of binnenmantel van poly-etheen-tereftelaat (PET). De doorstroomcapaciteit wordt door de binnenmantel nauwelijks beinvloed. Wat aan doorstroomdiameter verloren gaat, wint de nieuwe leiding aan gladheid.

Deze renovatietechniek werkt nog goed over een afstand van maximaal twaalf meter, zo heeft het Waterleidingbedrijf Oost Twente (WOT) in een proefpo achterhaald. Er moeten daardoor dus verschillende kopgaten gemaakt worden en er zijn dan ook extra koppelstukken nodig.

De leiding wordt immers doorgezaagd en moet schoon en drooggeblazen worden. Daarna trekt men met een koordje het 7 mm dikke slangetje door de pijp. Een speciaal voor deze techniek ontwikkeld apparaat perst vervolgens het slangetje tegen de loden leiding. Daarna koelt men de leiding en zit de PET-coating vast. Met speciale PET-koppelingen kan de gecoate leiding weer aangesloten worden.

Nieuwe norm

De Wavin-renovatiemethode is beproefd op smaak, bacterie-aangroei en duurzaamheid, en op deze punten goed bevonden. De PET-mantel heeft een levensduur van 35-50 jaar. Deze renovatiemethode kost gemiddeld 60% van de vervangingskosten van een dienstleiding en wordt daarom alleen toegepast als de leiding nog van goede kwaliteit is. Op deze manier voldoen waterleidingbedrijven aan de nieuwe norm van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) van maximaal 10 microgram lood per liter drinkwater, die na 2010 geldt.

Een dezer dagen verschijnt een rapport dat KIWA en WOT in een gezamenlijke produktie gemaakt hebben: Mogelijkheden van PET-lining voor de renovatie van loden leidingen. KIWA 03402 69511 of VEWIN 070 395 35 35.

Reageer op dit artikel