nieuws

Limburg moet meer bouwen in Duits-gebied

bouwbreed Premium

Om de druk op de regionale woningmarkt in Limburg te verminderen, moeten in het Duits grensgebied meer woningen gebouwd worden, die juridisch onder de Nederlandse wet- en regelgeving vallen.

Woningbouw in Duitse gebieden, met een euregionale status, betekent een besparing op de bouwsom van gemiddeld f. 50.000. Dit concludeert Kolpron Consultants uit Rotterdam in het recent verschenen rapport Regiovisie Zuid-Limburg. In het rapport verwijst Kolpron naar een bouwprojekt in Herzogenrath (Duitsland). In het kader van de euregionale (bilaterale) samenwerking is op Duits grondgebied een woningbouwlokatie gepland volgens de Nederlandse wetgeving.

Gezien de euregionale status van het gebied, hoeft niet aan de normaal geldende federale eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de aanwezigheid van een balkon of de minimale doorsnede/draagkracht van het dak (extra kosten – 50.000) te worden voldaan.

“Dergelijke oplossingen dragen positief bij aan de vermindering van de druk op de schaarse ruimte in Zuid-Limburg”, aldus de onderzoekers. Naar de visie van Kolpron stopt de woningmarkt niet bij de landsgrenzen omdat woon-werkrelaties steeds meer internationaal worden.

De instroom van inwoners uit omringende landen naar Zuid-Limburg, wordt door een groeiend aantal gemeenten als een probleem gezien. Door de kostprijsverschillen van een halve ton, mede veroorzaakt door de andere regel- en wetgeving in Duitsland, zal de aantrekkingskracht van de Nederlandse huizenmarkt voor Duitsland blijven bestaan.

Behalve de gemeente Kerkrade is ook de gemeente Sittard al geruime tijd bezig met een onderzoek voor woningbouw op Duits grondgebied. De uitbreiding van de stad heeft inmiddels de Duitse grens bereikt.

Reageer op dit artikel