nieuws

Leusden krijgt geld voor aanleg riolering in buitengebied

bouwbreed

De gemeente Leusden is door gedeputeerde staten een bedrag van – 4,1 miljoen toegezegd voor de aanleg van riolering in het landelijk gebied Renswoude.

Dit jaar bedraagt de bijdrage f. 500.000 voor de aansluiting van 38 percelen aan de Barneveldsestraat. In totaal zijn er in Renswoude nog 230 percelen, die niet op de riolering zijn aangesloten.

Voor de komende jaren stelt de provincie steeds f. 3 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan rioolaanleg in buitengebieden.

Reageer op dit artikel