nieuws

Landen presenteren voortgang terugdringing CO2

bouwbreed Premium

Eind maart gaan 150 landen in Berlijn hun vorderingen presenteren met betrekking tot het ‘Wereldklimaatverdrag’, dat ze hebben ondertekend voor het terugdringen van de CO2 (kooldioxyde) concentratie in de atmosfeer. Ze bespreken tevens de volgende stappen op weg naar een nog verdere vermindering hiervan. De conferentie is een vervolg op de UNCED-conferentie over milieu en ontwikkeling, die in 1992 is gehouden in Rio de Janeiro.

De bijeenkomst in Berlijn is overigens de eerste die op ministerieel niveau wordt gehouden. Een van de belangrijkste onderwerpen die tijdens de conferentie in Berlijn ter sprake komt, is ‘joint implementation’. Dit houdt in dat een land verplichtingen aangaat om in andere landen maatregelen te nemen waarmee de toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer wordt teruggedrongen. De discussie zal zich toespitsen op de criteria waaraan dergelijke poen moeten voldoen. Veel ontwikkelingslanden hebben volgens Sep (NV Samenwerkende elektriciteitsproduktiebedrijven) te Arnhem grote aarzelingen bij de joint implementation. Daarom wordt nagegaan of een proeffase mogelijk is om er ervaring mee op te doen.

Teruggekeerd

Uit New York is zojuist een Nederlandse delegatie teruggekeerd. Deze heeft daar gerapporteerd welke vorderingen Nederland met betrekking tot het ontwikkelen van het plan heeft gemaakt. De Sep-presentatie is bijgewoond door ruim 60 delegatieleden uit vele landen. Er was volgens Sep grote belangstelling voor de manier waarop Nederland het terugdringen van de CO2 belasting terugdringt. Nederland staat positief tegen een proeffase van de joint implementation.

Behalve bij de directe betrokkenheid van Sep bij het terugdringen van de CO2 uitstoot, bemoeit ze zich ook bij het aanleggen van nieuwe bossen, maar wel voornamelijk in het buitenland. Daarvoor is in 1990 door Sep de Stichting Face (Forests Absorbing Carbon dioxide Emission) opgericht. In verschillende landen lopen succesvolle herbebossingspoen.

Reageer op dit artikel