nieuws

Lancier levert groot scala van klein materieel

bouwbreed

De Duitse fabrikant Peter Lancier uit Munster vult met zijn leveringsprogramma steeds de gaatjes die de grote fabrikanten niet ke invullen.

Op de komende Bauma ’95 presenteert dit bedrijf dan ook weer tal van nieuwtjes. Voor het verdichten van sleuven ontwikkelde men het Ruttelrad, dat als aanbouwhulpstuk op een wiellader of graafmachine kan worden geplaatst die is voorzien van een extra hydraulische functie.

Omdat voor een optimale verdichting de trilfrequenties dienen te worden aangepast aan de te verwerken grond, is dit verdichtingswiel uitgerust met een variabel trilmechanisme. Hierbij kan de frequentie traploos afgeregeld worden van 40 tot 80 Hz. De daarbij optredende verticaalgerichte centrifugale kracht bedraagt, afhankelijk van de ingestelde frequentie maximaal 70 kN.

Het gevraagde oliedebiet bedraagt slechts 20 liter/min, zodat dit verdichtingswiel ook in combinatie met kleinere machines gebruikt kan worden. Het verdichtingswiel is leverbaar in breedten die varieren van 100 tot 300 mm. De verwisseling van de verschillende wielmaten kan op zeer eenvoudige wijze plaatsvinden.

Tot het leveringsprogramma van Lancier behoorde reeds een apparaat waarmee men putdeksel kon heffen en transporteren. Tijdens de Bauma komt men met een sterk verbeterde versie.

De putdekselheffer bestaat uit twee mobiele eenheden die diagonaal boven het putdeksel geplaatst worden. Met behulp van een aanslag en een spindel wordt het deksel tot een maximale hoogte van 190 mm opgedraaid en kan door de twee kunstofwielen per hefeenheid moeiteloos verreden worden. De heffer is nu ook inzetbaar bij heffen van putdeksels op vliegvelden, bij openbare werken en op industrieterreinen.

Luchtverversing

Voor het toevoeren van frisse lucht en het afvoeren van gebruikte lucht heeft Lancier een handzaam beluchtingsapparaat ontwikkeld. Dit apparaat dat zijn toepassingen vindt bij renovatie en onderhoud van kabelschachten, inspectieputten, riolen etc. heeft een inblaascapaciteit van 1330 m3 per uur. De benodigde lucht wordt aangezogen door een ventilatievin die aangedreven wordt door een elektromotor. Het systeem kan probleemloos op een noodstroomaggregaat worden aangesloten. Door zijn afmetingen, lengte 745 mm en ent 365 mm en zijn geringe gewicht van ca. 16 kg. kan het apparaat moeiteloos worden getransporteerd.

Reageer op dit artikel