nieuws

KvK’s willen zekerheid over bedrijfsterreinen in Noordzeekanaalgebied

bouwbreed

Nieuwe haventerreinen die onderdeel uitmaken van het masterplan voor het Noordzeekanaalgebied moeten in het provinciale streekplan worden ingepast. Tot 2015 moet in dit gebied rekening worden gehouden met een grootschalige haven en daaraan gerelateerde ontwikkelingen.

Dit stellen de Kamers van Koophandel van Amsterdam, Haarlem en de Zaanstreek in een reactie op de nota ‘Plan van Aanpak Masterplan Noordzeekanaalgebied; Een Voorlopige Visie op de Regio’. Deze nota is een uitwerking van het in 1992 door het bureau McKinsey opgestelde masterplan voor het Noordzeekanaalgebied. Doel van dit masterplan was om de concurrentiepositie van het gebied te verstevigen.

In een reactie op de nieuwe nota stellen de KvK’s vast dat er wordt vastgehouden aan 1500 ha. nieuw terrein dat in het gebied voor havenactiviteiten moet worden gevonden. “Wordt dat niet gehaald,” zo schrijven de Kamers, “dan zal elders in het gebied compensatie moeten worden gevonden.”

Uitgifte

De Kamers wijzen in dit verband onder meer op de mogelijkheid van een volledige ontwikkeling van de Zuiderscheg. In ieder geval, zo schrijven de KvK’s, moet tot het jaar 2015 rekening worden gehouden met grootschalige aan haven gerelateerde ontwikkelingen in onder meer de Wijkermeerpolder, de Westzanerpolder en Hofambacht.

Verder stellen de Kamers vast dat de uitgifte van haventerreinen slechts zin heeft als de aanpassing van de infrastructuur hier gelijke tred mee houdt. Het gaat daarbij zowel om de toegangswegen naar zee in casu de verbetering van het sluizencomplex bij IJmuiden, als om de verbinding met het achterland.

“Alhoewel water-, rail- en gecombineerd vervoer aan betekenis zullen winnen”, zo benadrukken de Kamers, “zal het wegvervoer ook in de toekomst overheersend blijven. Het achterblijven van investeringen in de weginfrastructuur is dan ook onaanvaardbaar.”

Compensatie

Volgens de Kamers is het verder van belang dat de nieuwe haventerreinen in het provinciale streekplan worden ingepast. Achterliggende gedachte daarbij is, dat wanneer gedurende de verdere planprocedures alsnog wordt besloten de terreinen niet of slechts ten dele tot ontwikkeling te brengen er elders in het havengebied compensatie moet worden geboden.

Reageer op dit artikel