nieuws

Kamer razendsnel akkoord met noodwet voor dijken

bouwbreed

De Tweede Kamer is donderdag formeel akkoord gegaan met de Deltawet van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), die woensdag j.l. in het parlement onderwerp van gesprek was.

De Deltawet maakt het mogelijk zwakke dijken langs de grote rivieren in snel tempo te versterken. Tijdrovende bezwaarprocedures worden met de wet omzeild. Jorritsma heeft de Deltawet opgesteld naar aanleiding van de watersnood in februari. Toen bleek dat veel dijkvakken onvoldoende bestand zijn tegen hoge waterstanden. Met behulp van een noodwet wil het kabinet binnen twee jaar de zwakste dijkvakken versterken. In totaal moet in 1995 en 1996 145 kilometer dijkvak langs de rivieren worden verstevigd. Daarnaast moet nog eens ruim 140 kilometer kade langs de Maas worden aangelegd of opgehoogd. Verder moet een stukje van de rijksweg A2 bij Den Bosch met een kade worden beschermd tegen de Dommel.

Het kabinet heeft met de waterschappen en de provincies afspraken gemaakt over de financiering van de dijkversterking. De kosten daarvan bedragen ongeveer 750 miljoen gulden, te betalen door provincies en waterschappen. Het rijk betaalt de provincies 70 procent van de extra rentelasten. De waterschappen krijgen de rentelasten volledig vergoed.

Voor de aanleg van kaden langs de Maas betaalt het rijk maximaal honderd miljoen gulden. Om nog dit jaar te ke beginnen met de werkzaamheden is snelle invoering van de Deltawet noodzakelijk. Jorritsma hoopt dat de wet op 19 april van kracht kan worden.

Slechts op kleine onderdelen maakte de Kamer bezwaar tegen het wetsvoorstel. Zo wilden onder meer de coalitiepartijen dat een stukje Merwededijk in de buurt van Gorinchem ook in de noodwet werd opgenomen. Jorritsma stemde daar zonder morren mee in.

Ze ging ook akkoord met de aanleg van een stukje kade langs de Maas bij het Noordbrabantse Groeningen.

Enkele kilometers Millingse Bandijk-Duffeltdijk in de Ooypolder bij Ubbergen worden de komende twee jaar echter niet versterkt, ondanks aandringen van het CDA. Volgens Jorritsma is deze dijk weliswaar niet goed, maar valt hij niet in de categorie urgent te versterken dijkvakken. Het overstromingsrisico ligt namelijk lager dan eens in de honderd jaar, meent zij. Ook de kade bij Tuindorp in de gemeente Rijnwaarden hoeft volgens Jorritsma niet in de noodwet te worden opgenomen omdat het geen primaire waterkering betreft.

Formeel zal de Tweede Kamer donderdag instemmen met de Deltawet. Binnen enkele weken is het aan de Eerste Kamer om een oordeel te vellen. Nog dit voorjaar ke de eerste werkzaamheden beginnen. Volgens Jorritsma wordt de komende winter, als het weer dat toelaat, gewoon doorgewerkt aan de dijken.

Reageer op dit artikel