nieuws

Kamer dient veel moties in bij Bruteringswet

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel mag van een meerderheid in de Tweede Kamer doorgaan met de invoering van de Wet Belansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting, en dus met de uitvoering van de bruteringsoperatie. Wel dienden de diverse fracties in de Tweede Kamer een groot aantal moties in, waarmee vooral werd getracht het eigen onbehagen over de te stap naar de verzelfstandigde volkshuisvesting weg te nemen.

Zo dienen er op korte termijn voorzieningen te worden getroffen ter verbetering van het toezicht op de corporaties, ter beperking van het al dan niet risicovolle optreden van corporaties buiten de gangbare terreinen van de volkshuisvesting, en ter bevordering van de onderlinge solidariteit tussen corporaties, bijvoorbeeld langs de weg van een zo doelmatig mogelijke inzet van de bovenmatige bedrijfsreserves.

Bovendien moet invulling worden gegeven aan concrete prestatie-eisen, bijvoorbeeld op het gebied van de huurontwikkeling. Bij sluiting van deze krant moest staatssecretaris Tommel nog antwoorden.

Reageer op dit artikel