nieuws

Kabinet buigt zich over btw op Vinex-subsidies

bouwbreed

Minister De Boer gaat in het kabinet de problemen aankaarten rond de btw-heffingen op grondkostensubsidies voor de Vinex-stadsgewesten. Zij zei dit in reactie op kritiek van bestuurder L. Vleggeert van Regio Rotterdam, dat het beleid van Financien niet voldoende in overeenstemming is gebracht met dat van de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat en LNV.

De Boer sprak in Bergschenhoek, waar ze samen met staatssecretaris Tommel de eerste paal in de grond sloeg voor een duurzaam te bouwen appartementen-complex van 11 huurwoningen, de eerste van in totaal 3500 woningen, die hier moeten worden gebouwd.

Beide bewindslieden waren uitgerukt om te benadrukken dat het hier niet zomaar een eerste paal betrof, maar de eerste paal op de eerste bouwrijpe Vinex-locatie in de regio Rotterdam. Met het slaan van deze Vinex-paal werd dus tevens het startsein gegeven voor de bouw van de 53.000 voor de komende tien jaar geplande Vinex-woningen in de regio, die binnen afzienbare tijd de eerste stadsprovincie van Nederland moet gaan worden.

In totaal moeten in het kader van de Vinex 465.000 woningen worden gebouwd. Daarvoor is een rijksbijdrage beschikbaar van – 9 miljard.

Niet getekend

Met de uitvoering van de Vinex-taakstelling wordt begonnen, hoewel het uitvoeringscontract tussen rijk en regio nog niet getekend is. Een van de voornaamste redenen dat dat nog niet is gebeurd, vormt de recente ophef die bij de Vinex-stadsgewesten is ontstaan naar aanleiding van de btw-kwestie in Haaglanden.

Dit stadsgewest kreeg van de Belastingdienst te horen dat over de grondkostenssubsidies die door het rijk in het kader van Vinex worden verstrekt gewoon btw verschuldigd is. Daardoor ontstond een gat van ruim f. 50 miljoen in de Vinex-begroting. Reden voor het Haagse stadsgewest zijn handtekening aan het definitieve contract te onthouden, en reden tot ongerustheid bij de andere Vinex-stadsgewesten.

‘Grote zorgen’

Over de kwestie, waar potentieel zo’n f. 330 miljoen mee is gemoeid, wordt inmiddels druk overleg gevoerd tussen de regio’s en het ministerie. Dit heeft echter nog niet tot concrete resultaten geleid. Reden voor regionaal bestuurder Vleggeert het probleem bij de eerste paalslag nog eens aan te kaarten.

Hij zei grote zorgen te hebben over enkele fiscale kwesties, waaronder de btw-heffing op grondkostensubsidies. “Ik stel vast dat het beleid van Financien niet echt in overeenstemming is gebracht met dat van VROM, Verkeer en Waterstaat en LNV.”

De Boer erkende dat de integratie van het beleid dat de diverse ministeries voeren te wensen overlaat, daar waar het op de uitvoering van de Vinex aankomt. “Ik heb uw signaal verstaan, en neem dat mee naar het kabinet.”

Groen Hart

Vleggeert zei ook bezorgd te zijn over recente berichten als zou minister De Boer af willen stappen van het restrictief beleid ten aanzien van het Groene Hart. Daar is echter volgens de bewindsvrouw geen sprake van. Zij blijft vasthouden aan het Groene Hart in de Randstad.

“Ik ben met u van mening dat we buitengewoon zuinig moeten omspringen met de ruimte. Ik ben en blijf daarom ook voorstander van het restrictieve beleid. Wat mij betreft vindt er geen verstedelijking van het Groene Hart plaats. Ik hecht eraan te stellen dat wat mij betreft geen verandering is opgetreden in het standpunt van de minister van VROM. Het Groene Hart moet groen en kloppend blijven.” Staatssecretaris Tommel wees vooral op het belang van kwalitatief hoogstaande woningbouw op de Vinex-locaties. Dat betekent niet alleen dat er aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van het woon- en leefmilieu, maar ook dat de honderdduizenden woningen zoveel mogelijk op duurzame wijze moeten worden gebouwd. De elf huurwoningen fungeren in dit verband als proefpo, en worden uitgerust met waterbesparende toiletten, ppc in plaats van pvc, en waterbesparende douchekoppen. Bovendien worden beton en verdiepingsplaatvloeren gebruikt, die voor 20 % uit hergebruikt puingranulaat bestaan. De ervaringen die hiermee worden opgedaan, zullen bij de verdere uitvoering van de Vinex-taakstelling worden gebruikt.

Reageer op dit artikel