nieuws

Jorritsma maakt weg vrij voor concurrenten PTT

bouwbreed

Minister Jorritsma heeft twee wetsvoorstellen voor advies naar de Raad van State gestuurd, die concurrentie op het gebied van de vaste telecommuniciatie-infrastructuur mogelijk moeten maken. De wetgeving stelt onder meer de Nederlandse Spoorwegen, de kabelexploitanten en elektriciteitsmaatschappijen in staat met hun eigen netwerken de concurrentie op het terrein van de telecommunicatie aan te gaan met het netwerk van PTT Telecom.

Een van de voorstellen bevat regels over vergunningen voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van kabelgebonden infrastructuur. Op grond van deze wet krijgen aspirant-aanbieders van infrastructuur een vergunning. Het andere wetsvoorstel brengt de vergunninghouders onder het regime van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. Met de wetsvoorstellen wordt invulling gegeven aan een deel van het Actieprogramma Electronische Snelwegen van de rijksoverheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels