nieuws

Jordanezen tegen sloop monumenten

bouwbreed

Bewoners van de Jordaan keren zich massaal tegen plannen van de gemeente Amsterdam om ruim 600 monumentale panden te slopen. In de plaats van de oude panden zouden 1400 dure koopwoningen komen. Volgens de Jordanezen, georganiseerd in de actiegroep Schievink, verandert de volksbuurt in een wijk voor yuppies en moeten de oorspronkelijke bewoners verhuizen omdat de nieuwbouw voor hen onbetaalbaar wordt.

De rayongroep Westelijke Binnenstad, onderdeel van de gemeente Amsterdam, wil tot het jaar 2001 ruim 1400 veelal (dure) koopwoningen in het westelijk deel van het centrum realiseren. De gemeente beslist binnenkort over de plannen.

De actiegroep Schievink diende al een bezwaarschrift in. “In onze ogen zijn de plannen puur gebaseerd op financieel-economische argumenten. Wij vinden dat geld geen reden mag zijn om sfeerbepalende en monumentale panden te slopen. Het gaat om de typische Jordaanse sfeer die behouden moet blijven. Die verdwijnt als er van die betonnen dozen met dure koopwoningen voor in de plaats komen”, zegt Candide Banting van de actiegroep.

Schievink vertegenwoordigt bewoners van de Rozengrachtbuurt in de Jordaan. Een achttal panden, waaronder twee beeldbepalende en twee monumentale, staat daar op de slooplijst. Behalve het bezwaarschrift heeft de actiegroep ook een petitie opgesteld, waarin het ongenoegen van de bewoners uit de doeken wordt gedaan. Honderden steunbetuigingen stroomden al bij de actiegroep binnen.

Volgens de rayongroep Westelijke Binnenstad tasten de stadsvernieuwingsplannen die sfeer niet zo erg aan. Het is niet de bedoeling de hele Jordaan vol te bouwen. Het betreft veelal kleinschalige nieuwbouw. De bewoners kijken te veel naar het aantal nieuwbouwwoningen en niet naar de plaats waar ze komen.

De actiegroep daarentegen vindt dat de plannen niet kleinschalig zijn en vreest dat veel bewoners gedwongen zijn naar elders te verhuizen.

Gerrit Jolink, voorzitter van de rayongroep Westelijke Binnenstad, t dat daar een kern van waarheid in zit. “Terugkeer is vaak alleen mogelijk als de bewoners zich een koopwoning ke veroorloven. Dat is veelal niet het geval. We ke huurders een redelijke mogelijkheid bieden om naar de Jordaan terug te keren. Maar de spoeling wordt snel dunner”, aldus Jolink. Hij vindt dat het aan de gemeente is om voor voldoende vervangende woningen te zorgen.

‘Fake-monumenten’

Een aantal van de te slopen monumentale panden zijn in de ogen van Jolink geen echte monumenten omdat ze al in de jaren twintig ingrijpend zijn verbouwd, waardoor van de oorspronkelijke situatie niets meer over is. “Het gaat hier dus om zogenaamde fake-monumenten. De gemeente besteedt de beperkte financiele middelen die beschikbaar zijn voor restauratie liever aan echte monumenten,” aldus Jolink.

De actiegroep protesteert tegen de gemeenteplannen om de binnenterreinen te bebouwen. Oorspronkelijk zouden deze als groenvoorziening worden ingericht, maar als de plannen van de gemeente doorgaan komen er woningen met dakterrassen. Buurtbewoners vrezen dat de nieuwkomers in dat geval in hun huiskamer ke kijken.

Reageer op dit artikel