nieuws

Installateurs openen eigen kenniscentrum

bouwbreed Premium

Minister Wijers van Economische Zaken opent vandaag in Woerden Intechnium, het ‘kennis- en technologiecentrum voor de installatietechniek’. De 175 medewerkers van het instituut volgen de ontwikkelingen binnen de installatiebranche op de voet. Zij vergaren informatie, die beschikbaar is voor iedereen in de bedrijfstak. Daarnaast verzorgt Intechnium diverse opleidingen. Het beschikt over een uitgeverij van studieboeken en de medewerkers geven desgewenst adviezen aan het bedrijfsleven.

Het initiatief om Intechnium op te richten, werd genomen door de sociale partners in de bedrijfstak. De Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) nam het voortouw en werd daarbij gesteund door de Industriebond FNV, de Industrie- en Voedingsbond CNV en de Unie BLHP. Participanten zijn: de Nederlandse Gasunie, Vewin, Novem, TVVL, EnergieNed en AbvaKabo/CFO.

In het algemeen bestuur van Intechnium hebben vijf werkgevers en vijf werknemers zitting. Vertegenwoordigers van andere participanten bezetten vijf bestuurszetels. Aanvankelijk zou Intechnium deel uitmaken van een Bouw Informatie en Congres Centrum dat een poontwikkelaar wilde oprichten. De plannen voor het ‘BICC’ dat in Woerden zou komen, waren in een vergevorderd stadium. Toen bleek dat de uitvoering lang op zich liet wachten, trokken de installateurs zich terug en gingen zelfstandig verder.

De ruimte van Intechnium was aanvankelijk beperkt. Nog maar een paar maanden geleden beschikte de organisatie over een oppervlakte van 5500 vierkante meter, verdeeld over diverse gebouwen in de gemeenten Meppel, Voorburg en Boxtel. Dat veranderde toen in januari het nieuwe pand aan de Korenmolenlaan in Woerden werd betrokken. Het gebouw – ontworpen door architect J. Driessen van bureau Haskoning uit Arnhem – heeft een oppervlakte van circa 11.000 vierkante meter. In Intechnium zijn onder meer vergaderzalen, praktijklokalen, expositieruimten en een restaurant.

Praktijkgericht

In het begin had Intechnium hoofdzakelijk een onderwijskundige taak. Geleidelijk werd het takenpakket uitgebreid. Dit was noodzakelijk vanwege de vele ontwikkelingen binnen de branche. “Niet alleen het opleiden van personeel, maar ook het permanent onderzoeken van de ontwikkelingen in de sector is noodzakelijk. Of het nu gaat om technologische, economische of sociale veranderingen,” aldus Niko Persoon, directeur van Intechnium.

Daartoe beschikt Intechnium over 175 medewerkers. Zij houden de nieuwe ontwikkelingen bij, en onderzoeken aan welke informatie en wat voor soort onderwijs de installatiebedrijven behoefte hebben. “Om zoveel mogelijk bekend te maken waar we mee bezig zijn en wat we te bieden hebben, voeren we een gericht marketingbeleid”, aldus Persoon. “Onze buitendienstmedewerkers benaderen niet alleen ondernemers om na te gaan wat hun scholingsbehoeften zijn, maar brengen tevens ons dienstenpakket bij hun onder de aandacht.”

Realistisch

De bedrijfstak wordt gekenmerkt door een veelvoud van bedrijven en beroepen en de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Dat betekent dat kennis snel verouderd en dat installateurs regelmatig nieuwe technieken en methoden moeten leren en op de hoogte moeten blijven van recent ontwikkelde materialen.

De lesruimten in Woerden zijn zo realistisch mogelijk ingericht, aldus Niko Persoon. Er wordt les gegeven met behulp van materialen, gereedschappen en ‘montage-opstellingen’ die ook in de praktijk worden gebruikt. Voor onder meer Water- en Sanitaire Techniek, Dakbedekkings- en Installatie Techniek zijn aparte lokalen aanwezig.

Intechnium heeft eigen docenten in dienst. Zij verzorgen de opleidingen, zoals ‘Inrichting en montage van CLV-systemen’, ‘Bediening van gebouwenbeheersystemen’ en ‘Onderhoud lokale verwarmings- en kooktoestellen’. Naast dit soort op de technische beroepspraktijk gerichte cursussen ontwikkelde de organisatie ook opleidingen op het gebied van management, zoals ‘Leidinggevend monteur’. Bij een aantal van deze cursussen werkt Intechnium samen met scholen voor beroepsonderwijs.

“We verzorgen zowel opleidingen voor een specifiek beroep, als bijscholingscursussen. Een overzicht is te vinden in de catalogus die we elk jaar uitgeven. Daarin zijn overigens ook een groot aantal opleidingen te vinden die we niet zelf geven, maar die in andere plaatsen worden gehouden. Zo bieden we een complete lijst van cursussen en opleidingen die voor ons vakgebied van belang zijn”, vertelt Persoon.

Huur en verhuur

“We steken overigens geen energie in opleidingen die elders op een verantwoorde manier worden gegeven. Ook verhuren we lokalen aan scholen die zelf niet over de modernste apparatuur beschikken of onvoldoende ruimte hebben voor het geven van bijscholingscursussen.”

Ongeveer de helft van de ruimte van Intechnium kan worden gehuurd. “Ook al liggen onze ‘roots’ in het onderwijs, we zijn meer dan een school”, zegt Niko Persoon. “We verhuren zalen voor bijvoorbeeld het houden van congressen of tentoonstellingen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een nieuw produkt te demonstreren. Alles kan mits het maar verband houdt met de installatiebranche.”

Volgens Persoon is het aantrekkelijk om in het gebouw exposities te houden omdat de organisatie dagelijks wordt bezocht door mensen uit de bedrijfstak. Om er voor te zorgen dat zij ook daadwerkelijk een tentoonstelling bezoeken zijn enkele ‘strategische punten’ voor dit doel gereserveerd, zoals de enorme hal bij de entree. Daarnaast beschikt de organisatie over verschillende ‘multifunctionele ruimten’ die te huur zijn. Hier ke bijvoorbeeld lezingen of congressen worden gehouden. De grootste zaal biedt ruimte aan 120 mensen.

Auteurs

Het ontwikkelen van lesmateriaal voor verschillende soorten onderwijs is een onderdeel van de taken van Intechnium. De organisatie beschikt hiervoor zowel over medewerkers in eigen dienst als over specialisten uit het vakgebied die op freelancebasis meewerken.

De eigen medewerkers van de afdelingen Technologie en Onderwijs, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het lesmateriaal en nemen de eindredactie op zich. Ook geven ze aan hoe veel pagina’s het lesmateriaal moet hebben, voor welke doelgroep het bestemd is en welke kennis bij hen aanwezig is. Daarna wordt het werk gecorrigeerd en waar nodig aangepast.

Uitgeverij

De lesstof die Intechnium ontwikkelt richt zich op verschillende soorten onderwijs van het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) tot en met het hoger beroepsonderwijs (HBO). Nico Persoon: “We proberen daarbij een groot gebied te dekken. Van grote opleidingen waar een paar honderd man op afkomen, tot en met kleine cursussen waar betrekkelijk weinig belangstelling voor is.”

Om de lesboeken uit te geven richtte Intechnium een eigen uitgeverij op. Deze geeft overigens niet uitsluitend cursusmateriaal uit, maar ook zelfstandige vakliteratuur. “We hebben het boekenfonds van de stichting Isso overgenomen”, aldus Niko Persoon. “Isso is inhoudelijk verantwoordelijk voor die boeken en wij geven ze uit.”

Dat geldt ook voor het Handboek Asbest van de stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Loodgie-ters, Fitters-, en Centrale Verwarmingsbedrijf (OLC) dat Intechnium uitgeeft. Het verschijnt in de OLC-reeks, zodat iedereen weet uit welke bron de informatie komt.

Niko Persoon: “We hebben naar de opening toegewerkt, maar hierna hebben we weer voldoende tijd om nieuwe activiteiten voor te bereiden. Er zijn constant nieuwe ontwikkelingen die we moeten bijhouden en waar we ons beleid op moeten afstemmen. Zo lang de installatiebranche zich ontwikkelt is ons werk niet af.”

Mario Silvester

Intechnium is morgen, zaterdag

18 maart, van van 10.00 tot 16.00 uur voor belangstellenden geopend. Tijdens deze open dag worden rondleidingen door het gebouw gegeven.

Voor meer informatie telefoon

03480 37437.

Het adres is Korenmolenlaan 4

te Woerden.

Intechnium werd ontworpen door J. Driessen van bureau Haskoning uit Arnhem.

Niko Persoon: “Zo lang de installatiebranche zich ontwikkelt is ons werk niet af.”

De hal van Intechnium kan worden gehuurd voor exposities.

In de lesruimten, zoals de elektrotechniekhal, ke praktijksituaties worden nagebootst.

Reageer op dit artikel