nieuws

In het kader van ‘GWWO-nieuwe stijl’ Organisaties van ‘droge infrabouwers’ fuseren

bouwbreed Premium

De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) en de Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW) zullen in de loop van 1996, als ‘de droge infrabouwers’ binnen het GWWO, opgaan in een organisatie. De vereniging van Boorondernemers (Bolegbo) zal al op 1 januari van dat jaar fuseren met de Vereniging Ondernemers Kabelwerken.

Dat stelt voorzitter H. Haverkort van de Vereniging Ondernemers Civiele Betonbouw (VOCBetonbouw), in een interview met de redactie van het VAGWW-periodiek over het GWWO-nieuwe stijl (Grond-, Weg- en Waterbouw Overlegorgaan). Volgens Haverkort is het GWWO (een van de overleggroepen binnen de bouwwerkgeversorganisatie AVBB) zich al sinds de maatregelen uit Brussel ten aanzien van ordening en mededinging aan het bezinnen op zijn eigen organisatie. Gezocht werd naar een slagvaardiger organisatievorm.

Als eerste resultaat hiervan gingen het Centrale Baggerbedrijf en de Nederlandse Vereniging van Kust- en Oeverwerken op in de VBKO (als ‘natte infrabouwers’ binnen het GWWO). Daarnaast hebben de secties ‘werken in beton’ van VGBouw en VAGWW zich verenigd in VOCBetonbouw, met Haverkort als voorzitter.

Het GWWO zal zo op termijn nog maar vier lidverenigingen tellen, te weten: de VBKO, de WGR (voorlopige werknaam voor de gefuseerde NVWB en VAGWW), VOCBetonbouw en de gefuseerde organisatie van Bolegbo en VOK.

Bijzonder complex

De fusie tussen de NVWB en de VAGWW zal volgens Haverkort in de loop van 1996 plaatsvinden. Hij voegt eraan toe dat, voor het zover is, er nog wijzigingen in de gekozen organisatievorm ke plaatsvinden.

“Niks is zeker. Zo’n fusie is bijzonder complex en er zijn veel mensen mee gemoeid. Zoveel hoofden, zoveel zinnen”, aldus Haverkort.

Puntje bij paaltje

NVWB-directeur H. Visser geeft ook te kennen dat een fusie heel wat voeten in de aarde heeft. “CB en K en O hebben er jaren over gedaan.” Het idee voor de fusie kwam vorig jaar naar voren in een rapport dat het GWWO door een extern organisatiebureau had laten opstellen.

Visser: “Kort daarna waren we al een eind op weg met de fusiebesprekingen. Toen puntje bij paaltje kwam schrok men echter van de definitieve besluitvorming. Er bleken toch wel grote verschillen te bestaan, met name in de contributiebijdrage.

Op grond daarvan hebben we het hele GWWO-gebeuren even voor ons uitgeschoven. In die periode hebben we elkaar echter wel gevonden. Naast de fusie tussen CB en K en O doen ook de NVWB en de VAGWW steeds meer samen, met name in de regio.

We hebben daarom gekozen de omgekeerde weg te bewandelen: eerst in de dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken om een en ander later formeel te bekrachtigen. Wanneer dat laatste zal plaatsvinden weten we nog niet.”

Niet forceren

Volgens VAGWW-secretaris P.P.A.I. van der Kaaij leeft “inderdaad gww-breed de gedachte dat er naar een andere organisatievorm moet worden gekeken”. De positie van de sector betonbouw in het GWWO is volgens hem, met de oprichting van VOCBetonbouw, duidelijk. Ook de natte waterbouwers zijn via het VBKO goed vertegenwoordigd. De NVWB en de VAGWW werken in de praktijk al veel samen.

“De infradag in Overijssel was in dat opzicht uniek. Op die manier willen wij de leden bekend maken met de nauwere samenwerking. We willen dat echter niet forceren. Immers, 25 jaar geleden, bij de oprichting van de VAGWW gingen er al stemmen op dat er sprake was van overlappingen met de NVWB. Toch is er destijds gekozen voor twee organisaties.”

Reageer op dit artikel