nieuws

Houten wil opslag op prijs bouwgrond koopwoningen

bouwbreed

De gemeente Houten wil f. 10 miljoen extra verdienen op de verkoop van bouwgrond voor nieuwe koopwoningen. Dit geld wordt gestort in een fonds ten behoeve van sociale woningbouw. Dit heeft het gemeentebestuur bekend gemaakt.

In Houten wordt een ‘opslag’ van f. 2000 berekend op de verkoopprijs van grond ,waarop een nieuwe koopwoning wordt gebouwd. In totaal worden in de gemeente 4800 huizen in de vrije sector en 1200 woningen in de sociale sector gebouwd, zodat de ‘opslag’ circa f. 10 miljoen zal opleveren.

Volgens directeur W. Haan van het ontwikkelingsbedrijf te Houten mag de ‘opslag’ niet worden gezien als een vorm van belasting. Haan: “Het is juridisch ook niet mogelijk dat wij dat als belasting betitelen. Het gaat om een eenmalige, verhoogde aankoopprijs van de grond, ten behoeve van de sociaal zwakkeren.”

Doordat de rijkssubsidie op sociale woningbouw met f. 20.000 per huis wordt verminderd, dreigt Houten in de problemen te raken, want hierdoor wordt bouw van huizen in de sociale sector te duur.

Omdat Houten een jonge groeikern is, hebben de twee woningbouwverenigingen geen oude huurwoningen die zij ke verkopen om met dat geld goedkope nieuwbouw te realiseren. Dit is in andere steden een gebruikelijke manier van financieren.

‘Marktmechanisme’

Het ontwikkelingsbedrijf zag zich genoodzaakt tot deze stap omdat de prijzen voor nieuwe huizen in de groeikern Houten-Zuid de pan uit rijzen. De grond waar de nieuwe wijk is gepland, is nu nog grotendeels in handen van particulieren die de grondprijs door speculatie enorm opdrijven.

Het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Houten sloot onlangs een overeenkomst met de private partijen Rabobank en MBO-bank voor financiering van grondverwerving. Beide partijen kwamen toen overeen de ‘opslag’ door te voeren.

De directeur van het ontwikkelingsbedrijf denkt niet dat de grondprijsverhoging automatisch door de poontwikkelaars zal worden doorberekend in de prijzen van de koopwoningen, zodat de particuliere kopers uiteindelijk de dupe zijn. “Daar werkt gewoon het marktmechanisme,” zegt directeur W. Haan. “Als de prijzen te hoog zijn, worden de huizen niet verkocht.”

De gemeenteraad van Houten neemt dinsdag een besluit over het al dan niet invoeren van de ‘opslag’.

Reageer op dit artikel