nieuws

Geleen mag zijn raadhuis uitbreiden

bouwbreed

Aannemer MMBouw Sittard mag beginnen met de bouw van de nieuwe zuidvleugel en de uitbreiding van het raadhuis van Geleen. De rechter bij de Raad van State, mr. J. de Vries heeft in een spoedprocedure toestemming verleend voor de nieuwbouw en de uitbreiding aan de achterzijde van het raadhuis.

De bouwkosten bedragen f. 6,3 miljoen inclusief btw maar zonder aanleg van CV, gas, water en elektriciteit. De bouw van de nieuwe vleugel was geblokkeerd door een eerdere uitspraak van de Raad van State. In april van het afgelopen jaar besloot rechter M. van Wolferen de bouw op verzoek van omwonenden te schorsen omdat een duidelijke planologische visie voor de Markt ontbrak. Voor het gebied was geen bestemmingsplan van kracht.

Inmiddels is het bestemmingsplan in zoverre gereed dat het in de raadsvergadering van mei in stemming komt. Omdat dit plan de gewenste planologische visie brengt, bestaat volgens burgemeester J. Lurvink geen reden meer voor de schorsing van de nieuwbouw het stadhuis. Bovendien zou de gemeente f. 25.000 schade leiden voor iedere maand dat de nieuwbouw is vertraagd en moeten de ambtenaren goede huisvesting ontberen. De gemeente overlegt over enkele dagen met de aannemer over het tijdstip dat met de bouw begonnen wordt.

Reageer op dit artikel