nieuws

Geen verdeeldheid in werkgeverskring

bouwbreed

“Dreigende stakingen in de bouw hebben niet geleid tot verdeeldheid in werkgeverskring. Een speciale bijeenkomst van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de lidverenigingen van het AVBB heeft dat nog eens bevestigd.”

Dat zegt eerste onderhandelaar van de werkgeversdelegatie voor de bouw-cao, in een gesprek met Bouwbelangen, het officieel orgaan van het AVBB.

Vahstal vindt dat de bouwbonden zich onverantwoord opstellen met name waar het gaat om de financiering van de vut. Hij vindt dat het de bonden aan elke vorm van realiteitszin ontbreekt. “De bonden zijn bezig met demagogie. En het gevaar van demagogie is dat je de geesten niet meer kunt beheersen. Ze vertellen niet dat het kostenplaatje in wezen in bruto-loon wordt verdisconteerd en netto resulteert in nog een lager loon.”

De vakbeweging, aldus Vahstal, probeert ook steeds in het overleg “alle onderwerpen per stuk af te tikken om dan te suggereren dat er overeenstemming zou zijn. Als je naar de vut alleen kijkt, ben je geneigd dat te denken. Maar dat is onze strategie niet. Onze strategie is het totale kostenplaatje. Dus wat er voor de vut op tafel kwam, moet je toetsen aan de totale loonkostenstijging die je maximaal wilt.”

Collectiviteit

De werkgeversonderhandelaar vindt dat de bouwbonden voortdurend aandacht vragen voor zaken die tegen maatschappelijke ontwikkelingen als decollectivisering en individualisering ingaan. “De bonden grijpen terug op solidariteit en collectiviteit. Er wordt geen verdunning van het cao-boekje nagestreefd, maar een uitbreiding van cao-regelgeving”, aldus Vahstal.

Hij vervolgt: “De bonden willen alles wat door de overheid wordt losgelaten, repareren binnen de ondernemingen. Als de malus wordt afgeschaft in het kader van de wao, wordt er keihard gezegd dat we een regelgeving moeten creeren, waarbij bedrijven individueel weer aansprakelijk worden gesteld voor een gelijksoortige situatie als bij de malus, die door de centrale overheid is bedacht om de wao binnen de bedrijven beheersbaar te maken.”

Volgens hem betekent dat een claim op ieder individueel bedrijf dat, als iemand in de wao komt, alle kosten voor her- en bijscholing en reintegratie zelfstandig zou moeten financieringen. “Dat is compleet van de gekke.”

Strategische zet

Hij ontkent dat het in de publiciteit brengen van het informele overleg een strategisch uiterst onhandige zet is geweest. “Ik heb niets gehoord. De eenheid is honderd procent, onze achterban staat volledig achter de delegatie. We hebben met elkaar geconstateerd dat we klem zijn gereden door de vakbeweging. Allerlei maatschappelijke tendensen worden geblokkeerd, het totale loonkostenplaatje pakt veel te hoog uit en de vut-regeling voor en na dit contract legt een zwaar beslag op de dan uit te onderhandelen arbeidsvoorwaarden. Ieder contract na dit contract zou al 4,5 % als minimum gaan bedragen. Dat zal niemand zich willen permitteren.”

Reageer op dit artikel