nieuws

Friese bruggen krijgen architectonisch tintje

bouwbreed Premium

Bruggen moeten weer een herkenbaar punt worden in het landschap. Daarom wil de provincie Friesland de komende jaren meer architecten inschakelen bij de definitieve vormgeving. Deze moeten de bruggen aanpassen aan de omgeving en van een opvallende architectonische tint voorzien.

“Rijkswaterstaat werkt al jaren samen met architecten. Dat is duidelijk terug te zien in de bruggen. Vanuit de provincie is daar dusverre nooit zo bij stilgestaan maar daar willen we verandering inbrengen. Niet alleen vanwege de toename van de waterrecreatie maar ook voor automobilisten is het van belang dat de bruggen een fraai geheel vormen met het landschap”, verduidelijkt Jan Doornbos van de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie.

Het ontwerp van de bruggen wil de provincie in eigen hand houden. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan een architect.

Bij de brug op de weg Workum-Koudum de provinciaal huisarchitect Piet Timans uit Leeuwarden ingeschakeld. Hij bracht een aantal verticale elementen aan ter vergroting van de herkenbaarheid. Ook bij de – 26 miljoen kostende brug over het Prinses Margrietkanaal bij Lemmer heeft Timans een vinger in de pap. Op het oorspronkelijk ontwerp, een kale standaard betonbrug, heeft Timans een aantal varianten aangebracht om het geheel “een plezierig uiterlijk te geven”.

De komende jaren willen de provincies Friesland en Groningen de hoofdvaarweg Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal geschikt maken voor grotere vrachtschepen. Aanpassing van de diverse bestaande bruggen maakt onderdeel uit van het po.

De provincie Friesland neemt de architectonische vormgeving mee in het overleg met rijk en beide provincies. Zij wil in overleg met NS ook komen tot architectonische verfraaiing van de spoorbrug bij Grou.

De extra kosten van het inschakelen van een architect zullen volgens Doorenbos nooit meer dan een paar procent van het totaalbedrag zijn. “Dat hebben we er graag voor over.”

Reageer op dit artikel