nieuws

Europese Unie bevordert export naar Japan

bouwbreed Premium

Wie met succes zaken doet in Japan zal ook elders op de wereld geen noemenswaardige problemen ondervinden met de export. De Europese Unie bevordert de uitvoer naar Japan en meent dat deze handelswijze meer bijdraagt aan het verkleinen van het handelsoverschot met Japan dan het beperken van de import uit Japan.

EU-vertegenwoordiger J. Farmer legde op een bijeenkomst in Breda uit dat ‘Brussel’ veel werk maakt van de Europese toegang tot de Japanse markt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het doen van suggesties voor deregulering, het voeren van overleg over bepaalde geschillen en het leggen van contacten tussen Japanse en Europese bedrijven. Dat gebeurt onder meer via het programma “EXPRON” dat aansluit op het Japanse programma “IMPRON”. Het Europese initiatief moet niet in de te plaats het scheefgegroeide beeld rechttrekken over de verwachte problemen omtrent de gang van zaken in Japan.

A. Mori van het bureau Roland Berger uit Tokio stelde dat export naar Japan over het geheel genomen nauwelijks meer problemen zal opleveren dan de uitvoer naar andere geindustrialiseerde landen. Wet en regel wijken niet veel af van die in de EU-landen. De overheid houdt er weliswaar bepaalde beschermende maatregelen op na maar blijft binnen de voorwaarden die vrije handel en vrij ondernemerschap mogelijk maken. Mede daardoor kenmerkt een scherpe concurrentie de Japanse markt. Er zijn ook die voorwaarden die er voor zorgen dat buitenlandse ondernemers gemakkelijk over plaatselijke informatie en financiering ke beschikken.

Handelshuizen

De Japanse markt is volgens Mori groot genoeg om zelfs kleine segmenten zakelijk aantrekkelijk te maken. Een marktaandeel van 1 procent in Japan staat gelijk aan een aandeel van 15 tot 20 procent van de Zwitserse markt. De winst op die activiteiten is groter dan in bijvoorbeeld China of Korea. Tot op zekere hoogte is het waar dat het Japanse distributiesysteem niet bepaald ’s werelds meest ontwikkelde is. De nadelen die dat oplevert treffen echter niet alleen het buitenlandse bedrijf maar ook het Japanse. Het zijn vooral de handelshuizen die de distributie regelen.

Dat biedt weer wel het voordeel dat de afzet van produkten minder verkopend personeel vereist. Het valt aan te raden voor de afzet een gezamenlijke onderneming aan te gaan met een Japanse partij. Deze kan dan tegelijkertijd de meer dan hooggewaardeerde dienstverlening na de verkoop verzorgen. Het vinden van een dergelijke partij vergt een meer dan degelijke voorbereiding, alleen al om te checken of het personeel een buitenlandse taal beheerst.

Reageer op dit artikel