nieuws

Erlus verbetert dakpannen door nog fijner te malen

bouwbreed

De Erlus Baustoffwerke AG in Neufahrn in Duitsland heeft een maalinrichting voor klei en leem ontwikkeld, voor het nog fijner vermalen van deze grondstoffen voor de fabricage van dakpannen. Met deze innovatieve investering is een bedrag gemoeid van acht miljoen mark of bijna f. 10 miljoen.

Met de installatie is het bedrijf in staat een ongekende fijnheid van de grondstoffen te verkrijgen. Deze komt de kwaliteit van het eindprodukt ten goede. De geringe korrelgrootte van het materiaal heeft een grotere kneedbaarheid tot gevolg en daardoor betere vervormbaarheid. Bovendien wordt een veel betere ‘brandgedrag’ bereikt. Voor de dakpannen betekent dit een grotere sterkte, een grotere bestandheid tegen vorst en een prachtig glad oppervlak. De nieuwe maalinrichting maakt het tevens mogelijk de grondstoffen beter te benutten. Vroeger moesten, aldus Erlus, bepaalde grondstofvoorraden onbenut blijven liggen, aangezien de zich daarin bevindende verontreinigingen zoals bijvoorbeeld pyriet, ongunstig effect hadden op de kwaliteit van de dakpannen. Het vermalen van dit soort verontreinigingen draagt er zelfs toe bij dat de oppervlakte van de dakpannen wordt verbeterd. Ook de sterkte neemt daardoor toe, zodat er minder uitval plaatsvindt door de verminderde scherfbreuk.

Reageer op dit artikel