nieuws

Eigen bronnen op grote diepte renderen

bouwbreed

Meervalkwekerij Walraven in Noord-Limburg laat deze week een bron slaan van maar liefst 480 meter diepte. Die grote diepte is gewenst om zeer zuiver bronwater te verkrijgen. Ook kan men van deze diepte beschikken over warmer water, dan uit de waterleiding stroomt. Zo snijdt het mes een twee kanten: men bespaart op de waterkosten en op de energiekosten. De verwachting is dat de investering voor de bron al in een jaar terugverdiend is.

Firma Renzco Waterbehandeling uit Bergschenhoek werkte ingeval van deze zeer diepe bron samen met het Belgische B.V.B.A. Gebo uit Dessel. Gebo heeft ervaring en aangepaste apparatuur om tot grotere diepte te werken. De aanpassing bestaat eigenlijk alleen uit het afpompen van de grond, die uit het boorgat omhoog komt. De boortechniek is dezelfde als van Renzco, die doorgaans niet dieper gaat dan 80 meter.

Tot een capaciteit van 10 m3 per uur of een totaalonttrekking van 50.000 m3 per jaar, mag zonder vergunning grondwater opgepompt worden. Wel moet men een nieuwe bron aanmelden. Bij Walraven was de Rijks Geologische dienst dan ook present. Maar dat was niet zozeer vanwege van capaciteit, als wel door de grote diepte die men hier nodig dacht te hebben.

In beginsel worden bronnen gewoon met een boorkop aan een stalen buis geboord. Door die buis pompt men tijdens het boren zwaar water, dat de losse bodemdeeltjes naar boven brengt. Het zware water bevat het middel IDS. Dit geeft het spoelwater een hoger soortelijk gewicht en houdt de bodemdeeltjes goed in oplossing.

Eenmaal boven bezinken de zware bodemdeeltjes in een bassin. Uit dat bassin wordt ongeveer 92 m3 zand en klei afgevoerd. Het zware water blijft in het bassin en wordt opnieuw neerwaarts gepompt.

Tijdens het boren blijft het boorgat voortdurend met zwaar water gevuld. De vloeistofkolom moet een druk ke weerstaan van 16 kg per cm2, om het boorgat open te houden.

Wanneer de gewenste diepte is bereikt en goed water is aangeboord, dan trekt men de geschroefde stalen pijpdelen van 6 meter lengte weer op. Is het staal met de boorkop verwijderd, dan laat men een PVC buis neer. Het zware water houdt zo het boorgat intussen open. Op het PVC wordt de overige installatie aangesloten.

Goedkoper

Door de sterke prijsstijgingen van het leidingwater, worden er momenteel veel particuliere bronnen geslagen. Grootverbruikers realiseren zich al snel dat het goedkoper is om een eigen bron te hebben. De leidingwaterprijs is de laatste 30 jaar van 3 cent gestegen tot 1,5-3 gulden per m3; afhankelijk van het waterleidingbedrijf waarvan men afneemt. Niets garandeert de afnemers dat de stijgingen niet zullen doorgaan. Recent is nog een forse extra stijging doorgevoerd. In het kader van de milieuheffingen vond de overheid het raadzaam om een grondwaterheffing, als extra belasting, op leidingwater te zetten.

De kosten van een eigen bron, blijken voor steeds meer grootverbruikers inmiddels lager te zijn dan de jaarlijkse waterrekening. Dat ligt niet alleen aan de sterke prijsstijging van drinkwater, maar ook aan het feit dat de kosten van een eigen bron naar verhouding gedaald zijn. Tegenwoordig koopt men voor weinig geld goede pompen. De kosten voor het aanbrengen van een diepe bron zijn ook te overzien. De materialen zijn veel beter dan vroeger, waardoor minder onderhoud nodig is en geen stoffen ongewenst vrijkomen in het water.

Bovendien hebben grootverbruikers, die verwarmd water nodig hebben, het voordeel dat zij diep uit de bodem voorverwarmd water ke oppompen. Voor zwembaden en viskwekerijen kan dit een extra voordeel opleveren.

Walraven verbruikt voor zijn meervalkwekerij 80 m3 per dag. Dit water moest eerder verwarmd worden van 9 tot 27 graden C. Het grondwater dat nu opgepompt wordt heeft al een temperatuur van 7 graden C, waardoor het verwarmingstraject veel korter is.

De energiekosten voor het oppompen van een m3 water bedraagen momenteel 5 cent. De onderhoudskosten van de installatie bedragen enkele honderden guldens per jaar. De installatie wordt desgewenst voorzien van een beluchter, ontharder en ijzerfilter. “Maar dat hangt af van de kwaliteit van het diepe grondwater”, benadrukt Heico Blaak van Renzco.

Reageer op dit artikel