nieuws

Ecofin verlengt termijnen btw-constructies

bouwbreed

De Europese ministers van Financien zijn akkoord gegaan met een wijziging van de btw-regeling. In dit kader is onder andere besloten de herzieningstermijnen voor btw-constructies te verlengen van tien tot twintig jaar. Daarmee wordt het rendement van deze constructies voor onder andere de corporaties fors beperkt: het nadeel kan oplopen tot f. 7000 per woning. Zoals gisteren kon worden gemeld, is de naderende wetgeving reden voor veel corporaties, om nog even snel een btw-constructie in te richten.

Een woordvoerster van het ministerie van Financien stelt in een reactie blij te zijn dat het voorstel er door is. “Zoals u weet hebben we wetgeving in voorbereiding tegen de btw-constructies. Deze Europese maatregel hadden we nodig voor een stukje daarvan. Het wetsvoorstel ke we nu snel de deur uitdoen.”

Zij verwacht dat het wetsontwerp binnen een week of veertien dagen naar de Ministerraad zal worden gestuurd. Na instemming zal het voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

De woordvoerster kon nog niet zeggen of de wet met terugwerkende kracht in werking zal treden. “Dat vormt nog een punt van overleg.”

Reageer op dit artikel