nieuws

Duitse bouw redelijk tevreden over cao

bouwbreed

Volgens Bruno Kobele van de bouwvakbond (Bau-Steine-Erden) is het akkoord over de Duise bouw-cao “een groot succes voor onze vakvereniging”. De onderhandelaar van de werkgevers, Wilhelm Kuchler, meent dat de bouwindustrie “tot aan de grens ging” met de loonsverhoging. Hij noemde het een succes voor de werkgevers dat ze het klaarspeelden de “nog verdergaande eisen van de bouwbond af te weren”.

Het vakbondsdoel – een 4 voor de komma – is niet bereikt. Zoals bekend ontvangen alle Duitse bouwvakkers met ingang van 1 april 3,8 % meer loon. In het nieuwe akkoord is verder overeengekomen dat iedere werknemers in de bouw in mei nog een extraatje van DM 50 krijgt. De inkomens van de rond 440.000 Oostduitse bouwvakkers zullen tot 1 oktober 1997 stapsgewijs worden aangepast aan het Westduitse niveau. Het doorsneeloon van de geschoolde bouwvakker is volgens Kobele verhoogd van DM 23,58 tot DM 24,48 per uur.

Met ingang van 1 oktober stijgen de lonen van de Oostduitse bouwvakkers van 90 tot 92 % van het Westduitse niveau. Per 1 oktober 1996 komt de volgende stap tot 95 % en per 1 april 1997 volgt een verhoging tot 96,5 %. Op 1 oktober 1997 zouden de lonen in de Oost- en Westduits bouwvakken in evenwicht zijn.

Faire concurrentie

Het Verbond van de Duitse Bouwindustrie ziet “een golf van faillissementen op zich afkomen als de Duitse regering geen stokje steekt voor het groeiend aantal concurrerende bedrijven uit West- en Zuid-Europa op de Duitse bouwmarkt.” De voorzitter van het Verbond, Christian Roth, deed een beroep op de ministers van Arbeid van Groot-Brittannie, Portugal en Ierland om hun tegenstand tegen een EU-detacheringsrichtlijn te laten varen. Faire concurrentievoorwaarden zouden volgens Roth op de Europese bouwmarkt pas dan heersen als het beginsel “hetzelfde loon voor hetzelfde werk op dezelfde bouwplaats in praktijk wordt gebracht”. Volgens een peiling meent 87 % van de Duitsers dat buitenlandse aanbieders alleen op de Duitse bouwmarkt actief zouden mogen worden, als ze hun werknemers hetzelfde loon betalen als Duitse bouwvakkers.

Slechts 12 % van alle ondervraagden vond daarentegen dat ook Duitsland de gevolgen van het beginsel van de vrije Europese concurrentie moet aanvaarden. Zelfs in het geval dat buitenlandse bouwbedrijven hun grote voordeel tegenover de Duitse concurrentie, namelijk lage lonen, inzetten, ook als de goedkopere aanbiedingen van de buitenlandse bedrijven tot faillissementen van Duitse bouwbedrijven en hogere werkloosheid zouden leiden.

Volgens de Duitse bouwindustrie bestaat grote kans dat Brussel alsnog een richtlijn voor de bouwvakkerslonen in de EU opstelt. De tegenstand van Engeland, Ierland en Portugal zou weliswaar nog voortduren. Maar als gevolg van de EU-toetreding van Zweden, Oostenrijk en Finland zouden de meerderheidsverhoudingen veranderd zijn. De nieuwe EU-landen zouden van mening zijn dat een “gespleten bouwtarief” op den duur grote gevaren voor de sociale vrede met zich meebrengt.

Reageer op dit artikel