nieuws

Doel w/k-koppeling wordt gehaald

bouwbreed Premium

De ontwikkeling van warmte/kracht, het gelijktijdig opwekken van stroom en warmte, gaat ondanks “schijnbare tegenslagen vrijwel ongestoord door”. Dit staat in het jaarverslag van het Projektbureau Warmte/Kracht.

Dat heeft alle vertrouwen in het halen van de doelstelling om in het jaar 2000 in ons land 8000 megawatt aan wk-vermogen te hebben. Dat komt overeen met ongeveer de helft van het totale vermogen.

Vorig jaar schafte minister Wijers van Economische Zaken de subsidie af op de poen voor warmtekrachtkoppeling (wkk). Ook kwamen de stroomproducenten en de distributiebedrijven na een ‘bezinningsperiode’ overeen om wegens een ‘dreigende’ overcapaciteit aan vermogen om stroom op te wekken een rem te zetten op wkk-poen. Dit laatste moet onder meer bereikt worden door minder gunstige terugleververgoedingen voor industrieen die hun eigen proceswarmte opwekken en stroom leveren aan het openbare net.

Inmiddels blijkt dat ondanks de bezinningsperiode 3000 megawatt aan wk-vermogen bij zowel industrie als stadsverwarming gewoon doorgaat.

Eerder concludeerde de minister van Economische Zaken al dat de doelstelling van 8000 megawatt in het jaar 2000 nog steeds binnen bereik is. Die doelstelling vloeit voort uit het energiebesparingsbeleid dat deel uitmaakt van het Nationaal Milieubeleidsplan. Door warmtekrachtkoppeling wordt veel efficienter met brandstof omgegaan, waardoor minder broeikasgas CO2 vrijkomt dan bij gescheiden opwekking van warmte en stroom.

Reageer op dit artikel