nieuws

Den Haag wil meer groot onderhoud

bouwbreed

De gemeente Den Haag heeft het aantal gebieden waar particulieren eigenaren met subsidie groot onderhoud ke plegen uitgebreid. In totaal gaat het om 1070 woningen.

In deze zogenaamde aanwijzingscomplexen worden eigenaren gestimuleerd om het achterstallig onderhoud met hun Vereniging van Eigenaren aan te pakken. In bijna alle gevallen gaat het om complexen van etagewoningen in de oudere stadswijken. Het hiervoor in het leven geroepen subsidiesysteem waarbij de eigenaar tot een bedrag van f. 45.000 honderd procent vergoed krijgt slaat aan.

Reageer op dit artikel