nieuws

Den Haag wil bunkers tot monument verklaren

bouwbreed

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag wil een groot aantal uit de Tweede Wereldoorlog overgebleven verdedigingswerken van de Duitsers tot monument verklaren.

Het gaat om op Haags grondgebied liggende resten van de Atlantikwall, de linie die de bezetters aanlegden van de Noordkaap tot de Pyreneeen.

Monumentenzorg bepleit dat in het door haar uitgegeven boek ‘Van verdediging naar bescherming, De Atlantikwall in Den Haag’, dat vandaag verschijnt. Het boek is een uiteenzetting over de bouwwijze en het toenmalige gebruik van de Duitse verdedigingsstructuur.

Onderzoek

Het hoofd van de afdeling monumentenzorg, Henk Ambachtsheer, heeft daar negen jaar lang onderzoek naar verricht. De Atlantikwall liep dwars door Den Haag en Scheveningen. Op het gemeentelijk grondgebied zijn nog honderden betonnen bunkers en complexen intact. Ook in de stedelijke structuur is de breuklijn duidelijk herkenbaar.

Omdat er een brede zone met een tankgracht en -muren werd aangelegd, moesten er alleen al meer dan 3000 woningen in de stad worden gesloopt. Langs de boulevard en in de duinen werden geschutsstellingen en bunkers gebouwd. Op kaarten is te zien hoe de gordel loopt en waar huizen tegen de vlakte zijn gegaan.

Van de 1100 objecten zijn er 500 in stand gebleven. Daarvan zouden 41 zware bunkers en 133 overige werken in cultureel en historisch opzicht zo waardevol zijn, dat ze bescherming als monument verdienen.

In aanmerking komen volgens Ambachtsheer bij voorbeeld de kustbatterij Scheveningen Nord in de Oostduinen, een luchtafweerbatterij en een radarpost in de Westduinen, een marine-commandopost in het Van Stolkpark, een commandopost aan de Badhuisweg en een complex ondersteunende werken in het Benoordenhout.

Taboe

Op het tot monument verklaren van Duitse verdedigingswerken rust vijftig jaar na de oorlog vaak nog steeds een taboe. Meestal worden gesprekken over het onderwerp wegens de beladenheid ervan vermeden. Maar Ambachtsheer heeft tijdens zijn onderzoek weinig van tegenwerking gemerkt van de mensen die hij als bron raadpleegde.

Het boek bevat niet alleen een pleidooi voor behoud van de onderdelen, maar ook een overzicht van de geschiedenis van de hele Atlantikwall in West-Europa en een beschrijving van de aanleg van de linie in Den Haag en de ontruiming van huizen.

Reageer op dit artikel