nieuws

– Delft

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen f. 1 miljoen beschikbaar stellen voor de concentratie van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Het Stimuleringsfonds Werkgelegenheid kan dit bedrag dekken. Het vrijkomen van oude subsidieverplichtingen levert voldoende financiele ruimte op.

Het college moet met de betrokken statencommissie de vorm bepalen waarin het bedrag beschikbaar wordt gesteld. Te denken valt aan deelname in de (her)ontwikkeling van een deel van het laboratoriumterrein. Tegelijkertijd kan de gemeente Delft een subsidie ontvangen voor de komende concentratie.

Reageer op dit artikel