nieuws

De schilder en het milieu op diskette

bouwbreed Premium

Op 7 april zal een vertegenwoordiger van het ministerie van VROM de eerste computerdiskette van de milieumodules ‘De schilder en het milieu’ in ontvangst nemen.

De milieumodules zijn bedoeld voor de lessen in het schildersonderwijs, maar ke ook worden gebruikt door anderen die hun kennis van de relatie tussen schilderen en milieu wil opvijzelen. De modules zijn bovendien beschikbaar voor het onderwijs in andere branches waar ze ke dienen als basis voor milieulesmateriaal voor het vakonderwijs.

Het lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van het po KWS2000 met subsidie van het ministerie van VROM. De modules zijn gemaakt door het Bedrijfschap Schildersbedrijf in samenwerking met het opleidingcentrum SVS en alle schildersopleidingen in Nederland. Het programma komt van de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland.

Reageer op dit artikel