nieuws

Daling investeringen gemeenten zet door

bouwbreed Premium

Gemeenten investeerden in 1994 opnieuw minder dan in 1994. Als gevolg van privatisering werd met name minder in stadsontwikkeling en woningbouw geinvesteerd.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1994 investeerden de gemeenten ruim f. 11 miljard, gemiddeld f. 724 per inwoner. In de periode 1989 tot en met 1992 was er nog sprake van een toename van de gemeentelijke investeringen. Gemiddeld met 10%. In 1993 zette de daling in ( – 5%) en zette zich voort in 1994 ( – 1%).

In 1994 werd meer grond aangekocht en bouwrijp gemaakt. Ook stegen de investeringen in verkeer, vervoer en waterstaat. Het CBS nam overigens grote regionale verschillen waar. Zo waren de investeringen in de regio’s Delfzijl en omgeving, Zuid- en Midden-Limburg en Alkmaar en omgeving bijna de helft lager dan het landelijk gemiddelde. In de regio’s Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond werd daarentegen ongeveer het dubbele hiervan geinvesteerd.

Reageer op dit artikel