nieuws

Dakdoorvoer trekt bijna altijd

bouwbreed

Ubbink heeft de Multivent dakdoorvoeren op de markt gebracht, die zowel geschikt zijn voor natuurlijke als mechanische ventilatie. De afvoerkap is zo geconstrueerd, dat de afvoer bijna altijd trekt.

Door de constructie van de pijp van de Multivent en de kap ontstaat een opwaartse luchtstroom, die de meestal vochtige lucht, uit de voornamelijk ‘natte ruimten’ opzuigt en via de kap afvoert. De schoepen in de kap zijn zodanig geplaatst, dat door venturiewerking de af te voeren lucht uit de kap wordt gezogen. De trekbevorderende constructie van het geheel zorgt er mede voor, dat de ventilatiecapaciteit van de mechanische ventilatie optimaal wordt benut. Verder heeft Multivent een opvangsysteem, dat ervoor zorgt, dat vochtige lucht niet in de afvoer terug kan stromen. Juist door de behoorlijke trek van de doorvoer bevordert deze ook de natuurlijke ventilatie van woningen.

Bij het ventileren van vochtige lucht condenseert deze tegen de bovenkant van de afvoer en wordt via de wand van de doorvoer en een opening daarin naar buiten afgevoerd. De Multivent is dan ook te gebruiken voor de afvoer van de vochtige lucht van wasdrogers. Door de horizontale uitstroom van de afvoerlucht, wordt ook de eventuele vervuiling van het dakvlak gespreid, waardoor het minder snel opvalt.

Met deze afvoer is derhalve optimale afvoer van vochtige lucht mogelijk. Daarmee zijn tal van vervelende problemen zoals vochtige of vieze plekke door schimmels en dergelijke te voorkomen.

Ubbink Nederland BV te Doesburg heeft afhankelijk van het dak, waarop de doorvoer wordt toegepast, verschillende uitvoeringen van de dakdoorvoeren. Er zijn uitvoeringen voor het hellende dak met dakpannen, voor vlakke hellende daken, flauwhellende daken en het platte dak.

Reageer op dit artikel