nieuws

Daglichtcyclus heeft bij verlichting voorkeur

bouwbreed

Philips heeft een proef met personen gedaan, waaruit bleek, dat deze de daglichtcyclus verre prefereren boven een omgeving met een constante verlichtingssterkte. Verder is naar voren gekomen, dat de voorkeur voor verlichting boven de geldende norm van 500 lux ligt.

De proef HiLights (Human Interactive Lighting Systems), die het bedrijf in 1992 is begonnen heeft als doel de wisselwerking tussen daglicht, kunstlicht en mensen in een gebruikelijke kantooromgeving te bestuderen met behulp van experimentele kantoorverlichtingssystemen waarmee biologische stimulerende verlichtingscondities gecreeerd ke worden. Er is met een groep van meer dan 150 mensen in verschillende perioden verspreid over het jaar, tijdens normale uren gewerkt in twee experimentele ‘daglichtkantoren’. In twee andere experimentele kantoren zijn bij een persoon een half jaar lang de reacties op het licht gemeten.

“De resultaten geven aan, dat als mensen mogen kiezen de voorkeur geven aan een daglichtcyclus en niet aan omstandigheden waarin gewerkt wordt bij een constante verlichtingssterkte. Bovendien ligt het niveau van de verlichtingssterkte, waaraan men de voorkeur geeft aanzienlijk hoger dan de huidige voor de binnenverlichting geldende norm van 500 lux”, aldus prof.dr.ir. Ton Begemann van Philips.

Voorkeur

De voorkeur komt inderdaad overeen met het niveau waarop biologische stimulering kan plaats hebben. Het is volgens Begemann duidelijk dat de economische voordelen van gezonde, biologisch verantwoorde, stimulerende binnenverlichting groot ke zijn. Het ontwikkelen van verlichting die niet alleen aan de visuele behoefte van de mens voldoet, maar ook aan de biologische stimulering, is de nieuwe dimensie waarmee Philips Lighting te Eindhoven de 21 ste eeuw ingaat met zijn acitiviteitenbeleid. “Wij ke veel doen op het gebied van het ontwikkelen van verlichting op het gebied van lampen, schakelingen, armaturen en regelapparatuur. Het begin van de 21ste eeuw zal een verdere doorbraak betekenen op het gebied van verlichtingselektronica, lichttransport en lichtregelsystemen. De verlichting zal steeds flexibeler, comfortabeler, ‘intelligenter’ en geraffineerder worden”, zo zei Begemann.

Stemming

Voor wat betreft het comfortabel gevoel haakt Stefano Marzano, algemeen directeur van Philips Corporate Design op een andere wijze in. Hij wijst erop, dat de mens zich binnenskamers thuisvoelt bij heel wisselende verlichting. Veel hangt af van de stemming van de persoon. Zittend bij een haardvuur is een ander soort licht gewenst, dan werkend aan tafel. Het lezen van een boek vraagt om een andere verlichting dan wanneer men gezamenlijk televisie kijkt.

Een bezoek aan een grot vraagt niet om kantoorverlichting. Kortom voor iedere situatie is een specifieke verlichting op zijn plaats. Daarop moeten vooral architecten bedacht zijn. In kantoren, winkelgalerijen, etalages en dergelijke wordt met de aspecten van stimulering en sfeer al veel rekening gehouden. Vooral in woonomgevingen is nog veel te verbeteren. “In dit verband is ook de verlichting ’s avonds van straten en gebouwen van niet te onderschatten betekenis. Niet alleen vanwege de verhoogde veiligheid, maar ook vanwege het comfortgevoel”, zo zei Marzano. Een juist gekozen type verlichting van gebouwen kan het comfortgevoel van mensen op straat aanzienlijk verhogen en versterken.

Reageer op dit artikel