nieuws

CUR-commissie staat open voor suggesties onderzoek geotechniek

bouwbreed

De Algemene Onderzoekcommissie (AOC) van de CUR op het gebied van de geotechniek ontvangt graag informatie en suggesties voor nieuw te starten onderzoek. De commissie is eind vorig jaar ingesteld op initiatief van de gezamenlijke collectieve onderzoekinstellingen in de bouw: CUR, C.R.O.W, Stichting Bouwresearch en ISSO. De AOC ‘Geotechniek’ coordineert onderzoek op het gebied van de geotechniek en aanverwante wetenschappen en adviseert over nieuw te starten onderzoek. De commissie spreekt zich twee keer per jaar uit over initiatieven zowel vanuit eigen gelederen als vanuit marktpartijen. Op de peildatum van 1 augustus dit jaar zullen de voorstellen worden gebundeld ter bespreking door de commissie. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer: voorkomen van doublures, verbreding van het draagvlak en richtinggevende ideeen voor financiering.

Informatie is te verkrijgen bij ing. A. Jonker van de CUR, telefoon 01820-39600.

Reageer op dit artikel