nieuws

Corporaties gaan massaal aan de btw-constructies

bouwbreed

Enkele tientallen corporaties zijn in grote haast btw-constructies aan het optuigen, of hebben dit kort geleden alsnog gedaan. Aanleiding vormt het overleg dat de Europese ministers van Financien gisteren voerden in Brussel. Op de agenda van deze zogeheten Ecofin stond onder andere een beperking van de inmiddels beruchte btw-constructie. Daardoor zou de corporaties tot 70 % van het belastingvoordeel door de neus ke worden geboord.

Zoals bekend gaat het bij de btw-constructies om de terugvordering van btw over nieuwbouw-woningen. Dat is mogelijk door het vruchtgebruik van die woning onder te brengen bij een aparte rechtspersoon, die vervolgens de btw over de bouwkosten van een woning terugvordert. Per woning kan dit een voordeel van f. 10.000 opleveren, in totaal zou het de Schatkist f. 280 miljoen ke gaan kosten. Deze btw-trucjes vielen niet goed bij staatssecretaris Vermeend en zijn collega Tommel. Vermeend kondigde een reparatiewetje aan, Tommel liet de gemeenten weten dat zij niet akkoord mochten gaan met de btw-constructies van corporaties.

De oekazes van de bewindslieden mochten niet baten. Diverse corporaties gingen gewoon door met hun voorbereidingen. En de landelijke centrales Nationale Woningraad en NCIV stelden juridische stappen in het vooruitzicht, als mocht worden besloten tot reparatie van de wet.

Gewezen werd in dit verband onder andere op de bouwactiviteiten van rijk en lagere overheden, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van het voordeel van de btw-constructie. Bovendien staat de Europese regelgeving dichting van het btw-lek in de weg, aldus NWR en NCIV.

Ecofin

Desondanks zijn veel corporaties gealarmeerd door de maatregelen ten aanzien van de btw, die gisteren door de Europese ministers van Financien zijn besproken.

Onderdeel van de voorstellen vormt onder andere een verlenging van de zogeheten ‘herzieningstermijn’ van 10 tot 20 jaar. In de praktijk betekent dit dat een corporatie twee keer zo lang btw moet betalen over zijn huuropbrengst aan de aparte rechtspersoon. Daarmee loopt het voordeel per woning met f. 6000 tot f. 7000 terug.

Hoewel de uitkomst van het Ecofin-beraad, de maatregelen die Vermeend op basis daarvan zal nemen, en de gevolgen voor de al opgetuigde btw-constructies nog onbekend zijn, nemen veel corporaties volgens NCIV-directeur mr. W.D. van Leeuwen het zekere voor het onzekere. Volgens hem zijn “niet meer dan honderd corporaties” overgegaan tot het inrichten van een btw-constructie.

Reageer op dit artikel