nieuws

Commissie wil andere opzet voor bestuur arbeidsvoorziening

bouwbreed

De vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) moeten worden vervangen door externe deskundigen. Tot die conclusie komt een commissie onder leiding van oud-minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken in een rapport, waarin de gang van zaken bij de arbeidsbureaus wordt geevalueerd. Het rapport wordt vandaag aan minister Melkert van Sociale Zaken aangeboden.

De commissie heeft scherpe kritiek op werkgevers en werknemers (onder andere VNO-NCW en FNV), die samen met de overheid het CBA vormen. Zij zouden zich de afgelopen jaren vooral hebben beziggehouden met deelbelangen van de eigen achterban. Daardoor heeft het ontbroken aan centrale sturing van de 28 regio’s voor de arbeidsvoorziening. Hoewel het CBA niet officieel reageert (“We wachten de officiele publikatie af.”), wordt in kringen rondom het bestuur benadrukt dat de zwartepiet niet eenzijdig bij werkgevers en werknemers kan worden gelegd.

Reageer op dit artikel