nieuws

Certificering systeemhuis helpt constructeur uit de verwarring

bouwbreed

“Het ‘zwarte doos-effect’, waarbij de gebruikers van berekeningssoftware er maar op moeten vertrouwen dat de programmatuur alle berekeningen conform de eisen en normen uitvoert, baart menigeen in de constructie-wereld zorgen. Is de software-ontwikkelaar gecertificeerd, dan heeft men meer zekerheid over de kwaliteit en deskundigheid van de makers en dat is precies wat men zoekt.”

De heer Th. Grootson, directeur van Technosoft, gespecialiseerd ontwikkelaar van bouwtechnische programmatuur, is duidelijk ingenomen met het zojuist verkregen ISO 9001-certificaat.

Technosoft is het eerste bureau haar branche is dat deze erkenning heeft weten te verkrijgen. Tijdens het certificeringsproces heeft men dermate veel heeft geleerd dat de software nu nog efficienter en effectiever kan worden ontwikkeld. Grotere zekerheid over de kwaliteit van de produkten en de ondersteuning en meer duidelijkheid over de levertijd van nieuwe releases en programma’s, zijn gevolgen waarvan elke klant kan profiteren.

Complex

De hedendaagse constructeur heeft het niet gemakkelijk. Wordt hij aan de ene kant geconfronteerd met de consequenties van het Bouwbesluit en een grote hoeveelheid nieuwe normen, aan andere kant staan verschillende software-leveranciers met tal van berekeningsprogramma’s die zeer moeilijk op hun kwaliteit zijn te beoordelen. Men heeft last van het zogenaamde ‘zwarte doos-effect’, waarbij wat gegevens in de computer worden gestopt en na een korte tijd, andere gegevens weer uit het apparaat ke worden gehaald. Wat er precies in de computer met de gegevens is gebeurd, ofwel hoe de berekening is gemaakt, is onduidelijk. Dit heeft te maken met enerzijds het feit dat onder invloed van onder andere nieuwe normen en inzichten de wijze van berekenen steeds complexer is geworden. Anderzijds doet ook de software-industrie een duit in het zakje. Zij wil het uiterste van de capaciteiten van de computer benutten en stopt zoveel functionaliteit in haar programma’s, dat men, zou men al willen volgen hoe het programma werkt, de weg kwijt raakt. Kortom: de constructeur moet er maar op vertrouwen dat de software-leverancier over een degelijke kennis van de materie beschikt.

Zekerheid

Geheel in overeenstemming met de trend heeft Technosoft het vertrouwen dat de gebruikers in haar programmatuur moet hebben, willen concretiseren. Als eerste ontwikkelaar en leverancier van berekeningsprogrammatuur is men de slag aangegaan om het ISO-certificaat te krijgen. Na een relatief korte periode van 10 maanden is het nu dan zo ver: alle bedrijfsprocessen van het ontwikkelproces, tot het orderproces en het ‘na-zorg-proces’ zijn gecertificeerd. “Onze organisatie is dus gecertificeerd”, vertelt Grootson. “Dat is in onze branche de hoogste zekerheid die je kunt verschaffen, want van produktcertificatie is nog geen sprake. Binnen branche-organisaties, zoals de Betonvereniging en het Staalbouwkundig Genootschap, is men wel bezig om te onderzoeken hoe en door wie programma’s ke worden getest en onderscheiden, maar dat is een moeilijke zaak. Daar is men nog lang niet uit.

Hiermee wil ik echter niet zeggen dat het beter ware wanneer wij een produktcertificaat konden overleggen. Juist in de automatiseringsbranche en dan met name in de constructeurs-wereld is het belangrijk niet alleen dat de programma’s voldoen, maar dat men eveneens kan rekenen op een degelijke ondersteuning van het systeemhuis. Uit het feit dat onze bedrijfsprocessen zijn ‘goedgekeurd’, moge blijken dat wij die ondersteuning ke bieden.” Pratend over nieuwe zekerheden die de klant, dankzij de erkenning, worden geboden, rept Grootson van de ‘voordelen van de bureaucratie’. “Omdat we ons gehele bedrijf hebben doorgelicht en alle medewerkers hebben geconsulteerd omtrent hun ideeen over hun taken en verantwoordelijkheden en de wijze waarop met elkaar en de buitenwereld – klanten maar ook toeleveranciers – zou moeten worden samengewerkt, zijn alle processen duidelijk in kaart gebracht en controleerbaar geworden. Heeft dit vanzelfsprekend de nodige tijd en geld gekost, het effect ervan is nu al meetbaar. Zo is de communicatie tussen bijvoorbeeld Helpdesk en ontwikkelafdeling ‘gestandaardiseerd’, waardoor bij de ontwikkeling van nieuwe programmatuur en releases de gebruikers er zeker van ke zijn dat hun suggesties en opmerkingen worden meegenomen; de verschillende fasen binnen het ontwikkelproces zijn afgebakend met controle-punten, waardoor – dat is reeds in de praktijk gebleken – programma’s beter door de eindtest heenkomen en gebruikers een stabiel produkt zonder de bekende ‘bugs’ krijgen en – als gezegd zeer belangrijk in onze wereld – de programmatuur wordt nog beter gedocumenteerd, waardoor de gebruiker de wijze waarop het programma werkt, kan beoordelen.

Klinkt dit allemaal misschien banaal en zou de leek ke opmerken dat deze voordelen toch heel normaal zouden moeten zijn, iedereen weet dat het in de automatiseringsbranche maar al te vaak voorkomt dat programma’s niet precies doen wat de ontwikkelaar belooft en dat van klanten veel geduld wordt verwacht als het gaat om het verhelpen van onvolkomenheden. Dat geldt voor de gehele automatiseringswereld, maar zeer zeker voor onze branche. Die zit als gezegd, zeer sterk verlegen om duidelijkheid en kwaliteit van de produkten en van de service. Door het certificeringsproces aan te gaan, ke wij hen maar ook onszelf nu wel garanties bieden.”

Reageer op dit artikel