nieuws

Centrumgemeenten in Limburg kaarten ruimtegebrek aan

bouwbreed

De vier Limburgse centrumgemeenten Venlo, Venray, Weert en Roermond willen meer fysieke ruimte voor zaken als infrastructuur, bedrijventerreinen, woningbouwlocaties en gebieden voor sport en intensieve recreatie. Met name Venlo en Roermond hebben deze ruimten niet meer binnen hun gemeentegrenzen en moeten voor uitbreiding van de bedrijventerreinen, noodgedwongen, uitwijken naar aanpalende gemeenten.

Over deze, buiten de gemeentegrenzen gelegen gebieden, willen de betreffende gemeenten bestuurlijk zeggingschap. Dit staat in het Bestuurlijk Manifest, dat recent gestuurd is naar de politieke partijen die het nieuwe bestuur van de Provincie Limburg gaan vormen. Met klem wordt aan de partijen gevraagd om bij de samenstelling van het coalitie-akkoord rekening te houden met de visie van de genoemde centrumgemeenten.

Reageer op dit artikel