nieuws

Brabant gaat eigen bosbeleid voeren

bouwbreed

In Brabant moeten vier bossen van elk circa 150 hectare worden aangelegd. De kosten hiervan bedragen circa f. 9 miljoen. De bossen moeten worden aangelegd vanwege het provinciale bosbeleid dat Brabant wil gaan voeren.Dit beleid is noodzakelijk omdat de kwaliteit van de Brabantse bossen door uitbreiding van steden, aanleg van wegen en door toenemende recreatie sterk achteruit is gegaan. Dit staat in het rapport ‘Op weg naar een provinciaal bosbeleid’.

Volgens het rapport moeten de bestaande bossen, die circa 335.000 hectare bestrijken, blijven bestaan. Verder zou het ‘bosareaal’ in een periode van 25 jaar met 75.000 hectare moeten worden uitgebreid. “Om te komen tot een duurzame instandhouding van het bos, krijgen aspecten als verzuring, vermesting, verdroging, broeikaseffect, ozon, vernietiging en versnippering de aandacht,” aldus het rapport.

Het wegvallen van Staatsbosbeheer heeft er voor gezorgd dat er een achterstand is ontstaan wat betreft de kennis over hoe de bossen moeten worden beheerd. “Als gevolg daarvan worden deze bossen niet meer optimaal beheerd, worden onevenredig veel kosten gemaakt en trachten gemeenten hun bosbezit af te stoten. Dit wordt als een ongewenste situatie beschouwd, waarvoor aandacht wordt gevraagd,” aldus het rapport.

Reageer op dit artikel