nieuws

Bouwsels binnen gebouw geven onveilige situaties

bouwbreed Premium

“In hoge gebouwen worden steeds vaker atria, serres of vides aangebracht, die zich over meerdere verdiepingen uitstrekken. Door een onduidelijke regelgeving op het gebied van brandveiligheid, leidt dit tot onveilige situaties”, aldus SBR (Stichting Bouwresearch).

Om hier het hoofd aan te bieden, heeft de SBR bij de tweede herziene uitgave ‘Rookafvoer in hoge ruimten’ ontwerpregels en rekenmethoden weergegeven, waarmee onveilige situaties zoveel mogelijk ke worden voorkomen. Omdat verder nog weinig overeenstemming bestaat over de wijze van beoordeling en het veiligheidsniveau van eisen, zijn de gevraagde voorzieningen, die nodig zijn om rookverspreiding bij brand tegen te gaan en te beheersen, heel divers. Doordat er zoveel onduidelijkheid bestaat, ontstaat een grote onzekerheid bij ontwerpers van voornoemde bouwsels. Die onzekerheid wordt door het rapport voor een belangrijk deel weggenomen. Het rapport verstrekt voorbeelden van ontwerpregels en rekenmethoden, waarmee goed gedimensioneerde rookgasafvoeren zijn te bepalen. De regels zijn ook toe te passen op industriele gebouwen en opslagloodsen.

Het onderzoek op het gebied van onveilige situaties en het uitwerken van oplossingen is verricht door ir. R.J.M. van Mierlo van het Centrum voor Brandveiligheid TNO en is begeleid door de SBR Studiecommissie ‘Brandveiligheid’. Het rapport: Rookafvoer uit hoge ruimten, is te bestellen bij de Stichting Bouwresearch te Rotterdam.

Reageer op dit artikel