nieuws

Bonden reageerden positief op uitnodiging AVBB Sociale partners in bouw praten weer met elkaar

bouwbreed

Partijen bij de bouwcao hebben dinsdagmiddag het overleg voor een nieuwe cao hervat. De drie betrokken vakbonden reageerden positief op een uitnodiging van de werkgeversfederatie AVBB. Het ultimatum dat er maandag a.s. een nieuwe cao moet zijn bleef overigens gehandhaafd. Bij het ter perse gaan van deze krant duurden de onderhandelingen nog steeds voort.

Partijen kwamen na ontvangst van de schriftelijke uitnodiging met elkaar overeen het gesprek “met respect voor wederzijdse standpunten” weer aan te gaan. Volgens de bonden biedt die formulering “voldoende aanknopingspunten” om opnieuw met elkaar te gaan onderhandelen.

Alvorens er sprake kan zijn van een nieuwe cao zullen werkgevers voor een groot deel tegemoet gekomen moeten zijn aan wat de bonden in hun ultimatum als minimale afspraken formuleerden.

Zwaar punt

Een zwaar punt voor de bonden is handhaving van een vut-regeling, waarbij het mogelijk is om vanaf 57 jaar uit te treden. Wel bleek men bereidt het totale budget dat voor de vut-tijd beschikbaar moet komen flink te verlagen tot 3,75 maal het jaarsalaris. De werkgevers wensten niet verder te gaan dan 3,5 maal het jaarsalaris. Maar meer nog dan dit verschil in percentage, waar men zeker uitkomt, bleek een goede overgangsregeling van een omslagstelsel naar een kapitaaldekkingssysteem partijen uit elkaar te drijven.

Werkgevers wensten de premie te maximaliseren op 6%. Maar daarmee is het onmogelijk om een acht jaar durende overgangsregeling naar een ander systeem te ke realiseren.

Naar verluid zouden werkgevers op dit punt de bonden een nieuw, vrij rigoureus voorstel willen doen. Dat zal alleen mogelijk zijn als ze afstappen van de stelling dat alle verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden, die in de nieuwe cao voor twee jaar zullen worden vastgelegd, niet meer mogen kosten dan 5,5%.

Deze stelling werd direct aan het begin van de onderhandelingen al betrokken en daar werd ook op 9 februari, toen de onderhandelingen werden afgebroken, nog aan vast gehouden. Als een nieuwe vut-regeling zal zijn overeengekomen, lijkt de angel uit de onderhandelingen te zijn.

Dat betekent overigens niet dat er geen robbertje meer zou moeten worden gevochten over wat de vakbonden in het ultimatum “de verslechteringsvoorstellen van werkgevers” noemen: afschaffing van Vakantie- en Risicofonds, afschaffing van de aanvulling op de ww-uitkering, ingrepen in het loon bij ziekte en verdere flexibilisering van arbeidstijden.

Experiment

Wat dit laatste betreft zouden werkgevers nu wel akkoord willen gaan met een experiment met het zogenaamde jaarmodel in de gww-sector.

Daarmee wordt een werkstaking voorkomen, hetgeen de werkgevers wel wat waard is. Overigens blijft er wat de vakbonden betreft druk op de ketel staan. Van die zijde wordt volgehouden dat het ultimatum dat er uiterlijk op 13 maart tien uur ‘s-morgens een cao moet zijn van kracht blijft.

Acties

Ook gingen dinsdagmiddag de geplande acties in het land gewoon door. Zo troffen werknemers van een vijftal bouwpoen in het centrum van Weert elkaar in de lunchpauze op de Oude Markt. De circa 150 bouwvakkers luisterden daar naar voorzitter Roel de Vries van de bouwbond FNV.

Reageer op dit artikel