nieuws

Bijeenkomst over Europese poen ‘vrouwen in de bouw en stedebouw’

bouwbreed Premium

Op 12 mei wordt in het ministerie van VROM te Den Haag een bijeenkomst gehouden over EuroFEM-poen. EuroFEM is een Europees initiatief, gericht op het bevorderen van de deelname van vrouwen aan planning en besluitvorming in de bouw en stedebouw.

De organisatie nodigt vrouwen, maar ook mannen uit om poen voor te stellen. Het kan gaan om concrete bouwpoen, maar ook om beleidsvoorstellen op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Voorwaarde is dat de plannen verband houden met het alledaagse leven van in het bijzonder vrouwen. De EuroFEM-bijeenkomst te Den Haag wordt gecoordineerd door het Finse Ministry of the Environment. Het openingswoord wordt uitgesproken door de Secretaris-Generaal van dat ministerie, S. Hautojarvi. Tijdens de bijeenkomst worden lezingen gegeven door onder meer vertegenwoordigers van Directoraten Generaal van de Europese Unie en van de Verenigde Naties.

Informatie: secretariaat EuroFEM, tel. 00358019919347, of fax 00 358 0 19919380.

Reageer op dit artikel