nieuws

Bewoners Akkrum ageren tegen komst puinbreker met asfaltfabriek

bouwbreed Premium

Omwonenden van bedrijventerrein Spikerboor in Akkrum hebben zich tijdens een hoorzitting massaal uitgesproken tegen de komst van een puinbreker met asfaltfabriek. Ze vrezen stof- en lawaaioverlast.

Aannemersbedrijf Thomassen heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de provincie Fryslan. Gedeputeerde staten willen de vergunning verlenen omdat de overlast royaal binnen de perken zou blijven.

De aanvraag van Thomassen gaat uit van een puinbreker met een capaciteit van 250.000 ton per jaar. De asfaltfabriek kan ongeveer 100 ton asfalt per uur produceren.

Nathouden

Aangezien het bedrijf de asfaltinstallatie nu en dan al om vier uur ’s ochtends wil laten draaien en zuidwestenwind voor hinder zal zorgen, hebben zowel particulieren als organisaties bezwaar aangetekend. Het beoogde industrieterrein biedt ruimte aan vrij zware industrie.

Wel heeft de provincie gesteld dat Thomassen aanvullende maatregelen moet treffen om overlast te voorkomen. Het bedrijf verwacht 50 milligram stof en twee gram zwaveldioxyde per kubieke meter rook uit te stoten. Dat zit boven de door GS aangegeven maxima.

Thomassen wil met de puinbreker met name bouw- en sloopafval en asfaltpuin gaan verwerken dat op het eigen bedrijf vrijkomt. Door het puin tijdens het breken nat te houden, moet stofoverlast zoveel mogelijk worden voorkomen.

Reageer op dit artikel