nieuws

Belfeld wil ruimte voor woningbouw

bouwbreed

De gemeente Belfeld wil de dakpannenfabriek Janssen-Dings verplaatsen en het vrijkomende terrein benutten voor woningbouw, zo blijkt uit een nota van het college van B en W. Dat het Belfeld ernst is met het plan blijkt uit het voorstel van B en W aan de raad om alvast een miljoen gulden voor de verplaatsing van het bedrijf te reserveren.

Verder wil de gemeente een nieuwe aansluiting van Belfeld op de Rijksweg waarmee f. 2 miljoen is gemoeid. Ook hiervoor wil het college een miljoen gulden reserveren.Voor het opknappen van het gemeentehuis en de bibliotheek wordt f. 800.000 gereserveerd. Het college onderkent dat de gemeente financiele hulp van hogere overheden nodig heeft.

Reageer op dit artikel